סוג מוסד
סוג מוסד (חובה) שדה חובה
מחשב 1
מחשב 1 (חובה) שדה חובה
מחשב 2
מחשב 2
סוג מקרן
סוג מקרן (חובה) שדה חובה
קופסת חיבורים למקרן:
קופסת חיבורים למקרן: (חובה) שדה חובה
חיווט HDMI למקרן:
חיווט HDMI למקרן: (חובה) שדה חובה
כפתור הדלקה IR למקרן:
כפתור הדלקה IR למקרן: (חובה) שדה חובה
הימצאות שלט למקרן
הימצאות שלט למקרן (חובה) שדה חובה
רמקולים למקרן:
רמקולים למקרן: (חובה) שדה חובה
מסך הקרנה:
מסך הקרנה: (חובה) שדה חובה
סטטוס מדפסת
סטטוס מדפסת (חובה) שדה חובה
סוג מדפסת
סוג מדפסת