כתובת מגורים:

מבקש בזאת להקצות לי מקום חנייה שמורה ליד מקום מגורי

האם יש מקום חנייה פרטי בבניין/בית פרטי
האם יש מקום חנייה פרטי בבניין/בית פרטי (חובה) שדה חובה

לבקשה זו מצורפים המסמכים והאישורים הבאים:

קרבה ראשונה שהינו תושב העיר וכתובתו מופיעה בת.ז חברה- בצירוף תצהיר כי הרכב משרת את הנכה לצרכיו האישיים

הצהרה

הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר/ת בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד כלשהו. אין ברשותי מקום חנייה פרטי. המקום הנ"ל משמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי. מקום מגוריי, שינוי במצב בריאות וכ"ו. במקרה ולא אזקק למקום החנייה אני ו/או בני משפחתי ו/או מי מטעמי מתחייבים להודיע על כך מייד.

שם המבקש:

Browser not supported

*נכה אשר קיבל חנייה שמורה במקום מגוריו אינו יכול לקבל גם במקום עבודותו וההיפך