בעמוד זה מוגש מידע בדבר מס הארנונה לשנת 2022.

על בסיס מידע זה, תוכלו לבחון את אופן חישוב הארנונה השנתית עפ"י סוג הנכס ושטחו, הקריטריונים לזכאות להנחות עפ"י דין ומידע נוסף.

המנגנון שנקבע בחוק ההסדרים לקביעת שיעור העלאת הארנונה משנה לשנה, מורכב משקלול של עליית מדד המחירים לצרכן ועליית מדד השכר הציבורי. עפ"י פרסומי משרד הפנים, שיעור ההעלאה האוטומטי של תעריפי הארנונה לשנת 2022 הינו 1.92% בלבד ביחס לתעריפי ארנונה 2021, שזה עוד פחות משיעור עליית המדד השנתי.

כמוכתב בחוק, מועצת עיריית רמלה התכנסה בחודש יוני 2021 ודנה, בישיבה שלא מן המניין, בדבר הטלת הארנונה לשנת 2022. בישיבה זו אושר כי שעורי ההנחות בארנונה יעמדו על המקסימום המותר עפ"י התקנות, למעט פטור נכס ריק/ חדש וריק, כמפורט בצו הארנונה. כמו כן, הוגבל גודל הנכס המרבי להנחה ל- 150 מ"ר. נכסים גדולים מ- 150 מ"ר לא יזוכו בהנחה על תוספת השטח.

לנוחיותכם, אגף הכנסות מתייעל בשירות מרחוק ונוספו השירותים הבאים:

  1. הזמנת תור מראש - באתר "my visit". השירות פעיל. הזמינו תור ומנעו המתנה מיותרת.
  2. משלוח שוברים במייל - אנא מלאו את הפרטים בטופס המקוון ותתחילו לקבל את השובר במייל
  3. טופס טאבו מקוון- הועלה לאפליקציית "תיק-תק", לשרותיכם.
  4. ממשק ממוחשב לצורך רישום והסדר זכויות מקרקעין- אשר חוסך לקיחת טופס אישור הטאבו פיסית והעברתו ללשכת הטאבו.
  5. משלוח קישור לתשלום ב SMS- אנא עדכנו מספר נייד בכתובת מייל [email protected], בציון מס' משלם ותקבלו מידי חודש קישור לנייד- בקרוב.

אנא הימנעו מאי תשלום במועד. הריבית הנצברת לחוב עפ"י חוק רשויות, גבוהה משמעותית ביחס לריביות השוק ועלות אמצעי האכיפה העומדים לרשות העירייה מתווספים להיקף החוב, כך שהכי כלכלי זה פשוט לשלם במועד!

מומלץ ורצוי, לנוחיותכם, לשלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק או כרטיס האשראי.

התקשורת שלכם איתנו הינה באמצעות:

  • כתובת המייל: [email protected]
  • בטלפון 08-9771755
  • בפקס   08-9771757
  • באפליקציית "תיק-תק".

מאחלת לכולנו שנת שגרה ובריאות טובה.

בברכה,

נירית טננבאום, מנהלת אגף הכנסות