לקראת יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל, עיריית רמלה מזמינה את הציבור להציע מועמדות ומועמדים לטקס הדלקת המשואות באירוע המרכזי לחגיגות יום העצמאות תשפ"ג, ה-75 למדינת ישראל.

ניתן להגיש מועמדויות בצירוף קורות חיים עד ליום שלישי, ו' בניסן, ה- 28.3.23 בשעה 10:00.
את ההצעות יש להגיש באמצעות הטופס המקוון שבהמשך העמוד.
או בהגשה ידנית במזכירות העירייה רחוב ויצמן 1 ( יש לצרף טופס המלצה אותו יש להדפיס מהאתר העירוני).

להורדת טופס ההמלצה <<< לחצו כאן >>>

על המועמדים להיות תושבי רמלה כיום, בני כל הגילים, אשר עשייתם ופועלם תרמו לפיתוחה וקידומה של העיר רמלה בתחומים שונים.

ועדת היגוי מטעם העירייה תדון במועמדויות בהתאם לאמות מידה שנקבעו ותפרסם את החלטותיה.

רמלה עיר עולם
 

 

תם הזמן למילוי טופס זה.