קול קורא לרוכלות באירועי יום העצמאות תשפ"ג 25/04/23 אירועי קיץ ופסטיבל רמלה עיר עולם 2023

המעוניינים לקבל דוכן לממכר באירועי יום העצמאות מתבקשים להגיע למשרדי מחלקת רישוי עסקים  ברחוב שמשון הגיבור 15 עם תעודת זהות, כולל ספח עם הכתובת של מגיש הבקשה ועוד 2 עוזרים מעל גיל 18  | טלפון לבירורים 08-9771450

ימים ושעות קבלה

בימי   א' - ה'  08:00-12:00 | ג'- 13:00-15:00

עד לתאריך 30/03/23 בשעה 12:00  שימו לב!- לא יתקבלו בקשות לאחר המועד האחרון

מספר המקומות מוגבל  - תינתן עדיפות לתושבי רמלה

ניתן להגיש בקשה עבור דוכן אחד בלבד - המיקום יקבע בהגרלה

קבלת האישור לממכר בדוכן מותנה באישור משטרת ישראל למגיש הבקשה ועוד 2 עוזרים ובתשלום אגרה מראש  כדי לקבל דוכן לממכר צעצועים/דוכן מזון
(ללא מזון מן החי שאינו מעובד) על פי הפירוט הבא:

  • 500 ₪ לקבלת דוכן/העמדת שולחן בערב עצמאות.
  • 500 ₪ לקבלת דוכן/ העמדת שולחן לאירועי הקיץ.
  • עבור קבלת דוכן/העמדת שולחן  בפסטיבל עיר עולם
  • 200 ₪ למתחם א' – מתחם הרמבלס
  • 200 ₪ למתחם ב' – מתחם החניה

ניתנת האפשרות לחבילה הכוללת:

  • 1000 ₪ לקבלת דוכן/ העמדת שולחן לערב יום עצמאות+ אירועי קיץ 2023+ פסטיבל רמלה עיר עולם 2023 (עבור שני המתחמים)

לצורך תאורה וחימום מזון ניתן יהיה להשתמש בחשמל בלבד, שיסופק ע"י העירייה.

חיבור חשמל חד פאזי של 10 אמפר לתאורה בלבד, או חיבור חד פאזי של 16 אמפר (כוח) לתאורה וחימום/ קירור.

יש להצטייד בכבל באורך של  50 מטר. חשמלאי מטעם העירייה יבדוק את תקינות מכשירי החשמל.

חל איסור מוחלט על שימוש בגנרטור מכל סוג.

חל איסור על שימוש בגחלים  ובבלוני גז מכל סוג לרבות בלוני גז קטנים ("אמגזית")

הכנת מזון תותר אך ורק לאחר קבלת  אישור משרד הבריאות/ תברואן בלבד!

ניתן למכור משקאות קלים בבקבוקי פלסטיק בלבד.

חל איסור מוחלט למכור משקאות משכרים, לרבות בירה לבנה.

חל איסור על מכירת בקבוקי שתיה מזכוכית לרבות פחיות שתיה. תבוצענה ביקורות קפדניות למניעת שימוש, מכירה, הפצה ואחזקה של צעצועים מסוכנים כהגדרתם בחוק העזר לרמלה תשכ"ח-1968 ועפ"י כל דין. בהגדרה כלולים בין השאר, כל חפץ או מכשיר העלולים לגרום לנזק גופני, סיכון בריאותי ו/או הגורמים להטרדת הציבור. דגש מיוחד ינתן למניעת שימוש, אחזקה ומכירה של ספרי התזה מסוגים שונים.

התשלום מתבצע במרכז הפיס ברחוב מבצע משה 20 בין השעות 15:00-19:00 , ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי בטל' 08-9771941

כנגד העוברים על הוראות החוק ינקטו אמצעים משפטיים לרבות  תפיסת סחורה, מתן קנסות והגשת תביעות משפטיות.