מחלקת הפיקוח והחניה מהווה  הזרוע העירונית לנושא אכיפה ושמירת איכות החיים ברמה הנאותה ביותר, וזאת במסגרת חוקי העזר העירוניים והנחיות משרדי הממשלה.

המחלקה פועלת לאכיפת חוק העזר, הנוגע לחנייה מוסדרת ואסורה והנפקת תווי חניה לתושבי העיר. בנוסף, המחלקה עוסקת בקבלת ערעורים על דוחות חניה ובקשות להסבת דוחות, המועברים להחלטת התובע העירוני המוסמך ובקבלת בקשות להישפט בגין דוחות חניה המועברים לתביעה העירונית לשם הכנת כתב אישום בגין הדוחות והגשתם לבית המשפט.

תו חניה לתושבי רמלה

תושבי העיר רמלה? אתם זכאים להגיש בקשה לקבלת תו חניה שמאפשר לכם לחנות ללא תשלום למשך שעתיים ביום בכל העיר, בתחום חניה מוסדרת, בסימון כחול-לבן, ועל פי הוראות התמרור במקום.

ההטבה הינה חד יומית, שעתיים ראשונות חינם למחזיקי תו חניה לתושב בתוקף מותנית בהפעלת אמצעי חניה סלולרית או איזיפארק ואינה ניתנת באמצעות תשלום במדחנים.

תו חניה דיגיטלי

עיריית רמלה מנפיקה תו חניה דיגיטל במקום מדבקת תו החניה המוצמדת לשמשת הרכב.
מדובר בתו חניה המעודכן במערכות העירייה, ומקנה חניה בחינם בתחום חניה מוסדר ברחובות העיר המוסדרים באמצעות סימון כחול-לבן.

תו חניה נכה

מדריך זה מספק מידע אודות התנאים לקבלת תג חניה לנכה באמצעות משרד התחבורה ודרכי השימוש בו.

 • ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, אם שניהם משמשים להסעת הנכה, כולל שני כלי רכב שלא בבעלות הנכה, המשמשים את הנכה דרך קבע.
 • השימוש בתג מותר רק ברכב המשויך לתג, ורק אם הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).

 • החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
   
 • רכב הנושא תג עם סמל כסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.
   
 • תג החניה מונפק במבנה של כרטיס קשיח. בעת החניה, יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור.
   
 • החל ממרץ 2019, תג נכה שניתן לצמיתות יהיה בתוקף לכל החיים (ולא יתחדש כל 8 שנים).
   
 • במקרה של תפיסת חניית נכה ע"י מי שאינו מורשה לכך, יש להודיע למוקד העירוני 108.

 

 

טבלת אנשי קשר - הפיקוח העירוני
שם תפקיד טלפון מייל
פלי בן שבת מנהל מחלקת פיקוח עירוני 08-9771430 [email protected]
רוטברט מאיה מנהלת מדור פיקוח וחניה 08-9771478 [email protected]
אסתי סמואל מדור פיקוח וחניה 08-9771474 [email protected]