הנחיות לבחירת המרחב המוגן והכנתו

את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן מרגע השמע האזעקה או מרגע השמע קול נפץ, לפי סדר העדיפות הבא:

ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת

מקלט

מקלט בבניין משותף – בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי, ללא תלות בזמן ההתרעה.

מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה.

באין ממ"ד , ממ"ק או מקלט, יש לבחור מרחב פנימי מוגן, שבו יש מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחי9ם.

דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או מקלט פנימי ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.

דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד ,ממ"ק או מקלט פנימי ירדו קומה אחת וישרו בחדר המדרגות.

בחירת המרחב המוגן