להגשת מכרז כח אדם לעיריית רמלה, יש למלא את השאלון הבא (לחצו כאן)

  • בקשה שתשלח לאגף ההון האנושי לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.
  • בהצלחה!
 
כח אדם
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
דרושים/ות מלוים/ות ומילוי מקום בהסעות תלמידי החנ"מ דרושים
סייעות למחלקת גני ילדים בעיריית רמלה דרושים
סייעות לחינוך המיוחד דרושים

עבור לארכיון המכרזים