הורים יקרים שימו לב.
עיריית רמלה מעניקה לתלמידי העיר מלגת סיוע עירונית בשכר לימוד.
על מנת לבדוק את זכאותכם יש לפנות ולהגיש בקשה באמצעות מזכירות בית הספר.

▪ תלמידים תושבי רמלה הלומדים במוסדות מחוץ לעיר נדרשים לפנות במייל: [email protected].

▪ חישוב גובה המלגה יעשה לפי חישוב שכר ממוצע לנפש בבית אב ובהתאם לדרגות הזכאות ממשרד הרווחה.
 
▪ יש להגיש את כל מסמכי החובה עד לתאריך ה- 30.11.2023.