פרסומת

דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 09.2023-15 27/11/2023
ישיבת המועצה מן המניין מס' 10.2023-15 27/11/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 07.2023-15 14/08/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 06.2023-15 05/06/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 05.2023-15 05/06/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 04.2023-15 03/04/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 03.2023-15 23/02/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 02.2023-15 20/02/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 01.2023-15 23/01/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 15.2022-15 26/12/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 14.2022-15 28/11/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 13.2022-15 28/11/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 11.2022-15 31/10/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 12.2022-15 31/10/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 09.2022-15 22/08/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 08.2022-15 25/07/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 07.2022-15 12/07/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 05.2022-15 27/06/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 06.2022-15 27/06/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 03.2022-15 16/05/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 04.2022-15 16/05/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 10.2022-15 16/05/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 02.2022-15 21/02/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 01.2022-15 17/01/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 13.2021-15 27/12/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 14.2021-15 27/12/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 12.2021-15 29/11/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 10.2021-15 25/10/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 11.2021-15 25/10/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 09.2021-15 23/08/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 08.2021-15 26/07/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 06.2021-15 28/06/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 07.2021-15 28/06/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 05.2021-15 26/04/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 03.2021-15 22/02/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 04.2021-15 22/02/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 01.2021-15 25/01/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 02.2021-15 25/01/2021
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 15 28/12/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 16 28/12/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 23/11/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 24/08/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 27/07/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 29/06/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 29/06/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 18/05/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 22/03/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 24/02/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 24/02/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 20/01/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 23/12/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 15 23/12/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 18/11/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 18/11/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 23/09/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 23/09/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 26/08/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 29/07/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 24/06/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 24/06/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 24/06/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 05/03/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 11/02/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 11/02/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 11/02/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 03/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 26/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 26/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 26/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 13/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 22/05/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 19/03/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 22/01/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 22/01/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 04/12/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 30/10/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 30/10/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 05/09/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 10/07/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 24/05/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 24/05/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 26/04/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 15/03/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 15/03/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 01/02/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 18 30/11/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 16 06/10/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 17 06/10/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 15 14/09/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 15/08/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 09/08/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 28/06/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 28/06/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 05/06/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 24/05/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 03/05/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 21/04/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 06/04/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 06/04/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 01/03/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 17/02/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 17/02/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 13/01/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 18 02/12/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 19 02/12/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 20 02/12/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 28/10/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 16 28/10/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 17 28/10/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 19/08/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 24/06/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 24/06/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 04/05/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 31/03/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 25/02/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 25/02/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 21/01/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 21/01/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 17/12/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 29/10/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 20/08/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 30/06/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 27/05/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 14/05/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 24/02/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 18/12/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 27/11/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 12/11/2013