מועצת העיר רמלה מונה כיום 19 חברות וחברים (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה.

תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרוייקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.

המועצה מתכנסת אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. 

ישיבות המועצה משודרות בשידור 'חי' בערוץ ה-YouTube העירוני (נפתח בחלון חדש) - קישור יופיע בדף הבית לקראת קיום הישיבה. 
עם סיום הישיבה, הסרטון מועלה לאתר העירוני.

כמו כן, לרשות הציבור עומד מסך בו מוקרנת הישיבה באודיטורים "קמפוס נבון" - רחוב הזית 4 (הכניסה חופשית)

מועדים מעודכנים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2023: 

 

תאריך הישיבה
שעה
מיקום הישיבה
הערות
מועד הישיבה יתפרסם בקרוב. לשאלות ניתן לפנות למזכירות העירייה  18:00 אשכול הפיס, רחוב הזית 6 מועבר בשידור ישיר - לרשות הציבור עומד מסך בו מוקרנת הישיבה באודיטורים "קמפוס נבון"
מועד הישיבה יתפרסם בקרוב. לשאלות ניתן לפנות למזכירות העירייה  18:00 אשכול הפיס, רחוב הזית 6 מועבר בשידור ישיר - לרשות הציבור עומד מסך בו מוקרנת הישיבה באודיטורים "קמפוס נבון"
27.11.23 | יום שני 18:00 אשכול הפיס, רחוב הזית 6 מועבר בשידור ישיר - לרשות הציבור עומד מסך בו מוקרנת הישיבה באודיטורים "קמפוס נבון"
14.8.23 | יום שני 18:00 ספריה עירונית, רחוב ויצמן 1 מועבר בשידור ישיר - לרשות הציבור עומד מסך בו מוקרנת הישיבה באודיטורים "קמפוס נבון"
5.6.23 | יום שני 18:00 ספריה עירונית, רחוב ויצמן 1 מועבר בשידור ישיר - לרשות הציבור עומד מסך בו מוקרנת הישיבה באודיטורים "קמפוס נבון"
3.4.23 | יום שני 18:00 אשכול הפיס, רחוב הזית 6 מועבר בשידור ישיר - לרשות הציבור עומד מסך בו מוקרנת הישיבה באודיטורים "קמפוס נבון"
27.3.23 | יום שני 18:00 אשכול הפיס, רחוב הזית 6 מועבר בשידור ישיר - לרשות הציבור עומד מסך בו מוקרנת הישיבה באודיטורים "קמפוס נבון"
20.2.23 | יום שני 18:00 ספרייה עירונית, רחוב ויצמן 1 מועבר בשידור ישיר - לרשות הציבור עומד מסך בו מוקרנת הישיבה בכיתה-17 "קמפוס נבון"
23.1.23 | יום שני 18:00 אשכול הפיס, רחוב הזית 6 מועבר בשידור ישיר - לרשות הציבור עומד מסך בו מוקרנת הישיבה בכיתה-17 "קמפוס נבון"

 

* יתכנו שינויים במהלך השנה כתוצאה מאילוצים שלא ניתן לחזותם מראש. תיתכן הוספת ישיבות שלא מן המניין. 
 

לצפייה בפרוטוקלים של ישיבות המועצה < לחצו כאן >