בקשה להירשם בספר הספקים של עיריית רמלה 2024

עיריית רמלה מזמינה בזאת ספקים וקבלנים המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא ובהצעות מחיר להירשם בספר הספקים.   יש להגיש בקשה לרישום בספר הספקים של, כמפורט להלן.

Browser not supported

רשימת הנושאים:

במידה ואתה מעוניין/ת להירשם ליותר מנושא אחד יש לבצע את הרישום פעם נוספת

פרטי חשבון בנק של העסק: