להגשת מכרז כח אדם לעיריית רמלה, יש למלא את השאלון הבא (לחצו כאן)

  • בקשה שתשלח לאגף ההון האנושי לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.
  • בהצלחה!
 
כח אדם
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
49/23 מנהל/ת אגף ניהול ההון האנושי חיצוני 21/11/2023 07/12/2023
50/23 חשמלאי מוסמך לאגף התחזוקה חיצוני 02/11/2023 07/12/2023
51/23 פקח/ית מסייע לשיטור העירוני חיצוני 02/11/2023 07/12/2023
47/23 עו''ס נוח"ם (נוער חרדי מנותק) חיצוני 06/09/2023 21/09/2023
48/23 רכזת שי''ל – שירות ייעוץ לאזרח באגף הרווחה חיצוני 06/09/2023 21/09/2023
43/23 מנהל/ת אגף החינוך בעיריית רמלה חיצוני 16/08/2023 21/09/2023
18/23 עו''ס מדריך ראש צוות אזורי – צוות פרט ומשפחה חיצוני 28/07/2023 10/08/2023
19/23 עו''ס מנהל מדור נוצ''ץ חיצוני 28/07/2023 31/08/2023
21/23 מנהל/ת מרכז הורות וטף חיצוני 28/07/2023 10/08/2023
23/23 עו''ס נוחם (נוער חרדי מנותק) חיצוני 28/07/2023 10/08/2023
37/23 רפרנטית כח אדם במחלקת גני ילדים פנימי/חיצוני 28/07/2023 10/08/2023
39/23 בודק/ת תכניות בניין עיר חיצוני 28/07/2023 10/08/2023
40/23 מנהל/ת מדור מבני ציבור חיצוני 28/07/2023 10/08/2023
41/23 פסיכולוג/ית מומחה חיצוני 28/07/2023 10/08/2023
42/23 פסיכולוג/ית מתמחה חיצוני 28/07/2023 21/09/2023
43/23 אב בית/ איש תחזוקה בבית הספר חיצוני 28/07/2023 10/08/2023
38/23 פקיד/ת קבלת קהל באגף ההכנסות חיצוני 28/07/2023 10/08/2023
22/23 מנהל/ת מדור סדרי דין חיצוני 15/06/2023 29/06/2023
27/23 תובע/ת עירוני בלשכה המשפטית חיצוני 15/06/2023 29/06/2023
31/23 מנהל/ת אגף החינוך בעיריית רמלה חיצוני 15/06/2023 29/06/2023
33/23 פקח/ית מסייע לשיטור העירוני חיצוני 15/06/2023 29/06/2023
34/23 מנהל/ת קבלת קהל במח' שירות ובקרה באגף ההכנסות חיצוני 15/06/2023 29/06/2023
35/23 מנהל/ת יחידת קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית חיצוני 15/06/2023 29/06/2023
36/23 סגנ/ית מנהל/ת אגף תכנון ועיצוב אורבני חיצוני 15/06/2023 29/06/2023
59/22 מנהל מרכז הנוער פידל ורכז הכנה לצה"ל אוכלוסיות מיוחדות (הארכה) חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
25/23 קב''ט מוסדות חינוך חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
26/23 פקח/ית עירוני חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
28/23 ממונה בטיחות ונגישות עירוני (סגן מנהל אגף שירות) חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
29/23 מנהל/ת מרכז למשפחה - למשפחות לילדים ובוגרים עם מוגבלויות באגף הרווחה חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
30/23 חשמלאי מוסמך לאגף התחזוקה חיצוני 01/06/2023 15/06/2023
16/23 מנהל/ת מדור דיגיטל חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
17/23 כלכלנ/ית אחראי/ת תחום גיוס משאבים ומיצוי תקציבים חיצוני 18/05/2023 01/06/2023
18/23 עו''ס מדריך ראש צוות אזורי – צוות פרט ומשפחה חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
20/23 מדריך לפרויקט נוח''ם (נוער חרדי מנותק) חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
24/23 רכז/ת קהילה במינהלת להתחדשות עירונית חיצוני 18/05/2023 15/06/2023
9/23 מנהל/ת מדור דיגיטל חיצוני 23/02/2023 09/03/2023
10/23 פקח/ית מסייע לשיטור העירוני חיצוני 23/02/2023 09/03/2023
59/22 מנהל מרכז הנוער פידל ורכז הכנה לצה"ל אוכלוסיות מיוחדות (הארכה) חיצוני 23/02/2023 09/03/2023
8/23 תובע\ת עירוני בלשכה המשפטית חיצוני 08/02/2023 23/02/2023
7/23 מנהל/ת המוקד העירוני – מנהל/ת מחלקה חיצוני 01/02/2023 16/02/2023
6/23 מנהל/ת מרכז למשפחה - למשפחות לילדים ובוגרים עם מוגבלויות באגף הרווחה פנימי/חיצוני 01/02/2023 16/02/2023
5/23 מנהל/ת מחלקת השבחה (הארכה) חיצוני 01/02/2023 16/02/2023
4/23 מנהל/ת יחידת ניהול ההון האנושי חיצוני 18/01/2023 02/02/2023
2/23 קב"ס- קצין/ת ביקור סדיר חיצוני 05/01/2023 19/01/2023
1/23 כלכלנ/ית לאגף החינוך חיצוני 05/01/2023 19/01/2023
59/22 מנהל מרכז הנוער פידל ורכז הכנה לצה"ל אוכלוסיות מיוחדות (הארכה) חיצוני 29/12/2022 17/01/2023
70/22 סגנ/ית מנהל/ת אגף תכנון ועיצוב אורבני חיצוני 29/12/2022 17/01/2023
71/22 כלכלנ/ית בכיר לאגף ההנדסה חיצוני 29/12/2022 17/01/2023
62/22 מנהל/ת מחלקת השבחה חיצוני 30/11/2022 15/12/2022
64/22 מנהל/ת מחלקת מבני ציבור חיצוני 30/11/2022 15/12/2022
65/22 ממונה בטיחות ונגישות עירוני (סגן מנהל אגף שירות) חיצוני 30/11/2022 15/12/2022
66/22 מנהל/ת המוקד העירוני – מנהל/ת מחלקה חיצוני 30/11/2022 15/12/2022
דרוש מידען/ית למינהל ההנדסה דרושים 30/11/2022 12/01/2023
דרושים סטודנטים לתפקיד נציגי שירות במוקד העירוני 108 דרושים 18/11/2022 01/01/2023
דרושות סייעות לגני ילדים דרושים 18/11/2022 01/01/2023
61/22 מנהל/ת תחום תכנון במינהלת התחדשות עירונית חיצוני 16/11/2022 01/12/2022
64/22 חשמלאי מוסמך לאגף התחזוקה חיצוני 16/11/2022 01/12/2022
62/22 מנהל/ת מרכז צעירים ופיתוח הון אנושי – (מנהל/ת מחלקה) חיצוני 16/11/2022 01/12/2022
60/22 מנהל/ת יחידת קשרי קהילה במינהלת התחדשות עירונית חיצוני 09/11/2022 01/12/2022
56/22 מדריך נוער רשותי חיצוני 03/11/2022 17/11/2022
58/22 מנהל/ת מדור במחלקת השומה באגף הכנסות חיצוני 03/11/2022 17/11/2022
59/22 מנהל מרכז הנוער פידל ורכז הכנה לצה"ל אוכלוסיות מיוחדות חיצוני 03/11/2022 17/11/2022
52/22 סייר/ת מאבטח/ת מוסדות חינוך וגני ילדים חיצוני 21/09/2022 13/10/2022
55/22 כלכלנ/ית לאגף ההנדסה חיצוני 21/09/2022 13/10/2022
53/22 כלכלנ/ית לאגף החינוך חיצוני 21/09/2022 13/10/2022
54/22 ממונה בטיחות ונגישות עירוני (סגן מנהל אגף שירות) חיצוני 21/09/2022 13/10/2022
49/22 סגנ/ית מנהל/ת אגף תכנון ועיצוב אורבני חיצוני 15/09/2022 06/10/2022
51/22 עובד/ת סוציאלי/ת מנהל/ת מרכז עוצמה חיצוני 15/09/2022 06/10/2022
50/22 פסיכולוג/ית מומחה חיצוני 15/09/2022 06/10/2022
48/22 רכז/ת תעסוקה לאגף הרווחה חיצוני 15/09/2022 06/10/2022
42/22 מנהל/ת מחלקת תכנון ועיצוב אורבני (הארכה) חיצוני 12/08/2022 31/08/2022
47/22 מנהל/ת המוקד העירוני – מנהל/ת מחלקה חיצוני 12/08/2022 31/08/2022
בודק/ת תכניות רישוי לאגף ההנדסה חיצוני 29/07/2022 11/08/2022
רכז/ת פרויקטים במחלקת מבני ציבור חיצוני 29/07/2022 11/08/2022
פסיכולוג/ית מתמחה- דובר ערבית/עברית חיצוני 29/07/2022 11/08/2022
מנהל/ת מחלקת מזכירות העירייה חיצוני 29/07/2022 11/08/2022
11/23 סגנ/ית מנהל/ת אגף תכנון ועיצוב אורבני חיצוני 04/05/2023
12/23 עובד/ת קידום נוער חיצוני 04/05/2023
15/23 פקח/ית מסייע לשיטור העירוני חיצוני 04/05/2023
14/23 פרויקטור/ית לעולים מחבר המדינות העצמאיות (חמ''ע) חיצוני 04/05/2023

חזור למכרזים פעילים