תושבים יקרים,

עיריית רמלה מעניקה לתלמידי העיר מלגת סיוע עירונית בשכר לימוד.

על מנת לבדוק את זכאותכם יש למלא את הטופס המצורף ולהגיש מסמכים נוספים לפי המפורט.

את המסמכים ניתן להגיש במזכירויות בתי הספר.

חישוב גובה המלגה יעשה לפי חישוב שכר ממוצע לנפש בבית אב ובהתאם לדרגות הזכאות ממשרד הרווחה.

 

הקריטריונים לקבלת מלגה:

 1. תלמיד\ה תושבי רמלה.
 2. הגשת כל מסמכי החובה עד לתאריך ה- 30.11.2022.
 3. ההורים אינם מקבלים מלגת לימודים מביטוח לאומי.

  תושבים יקרים,

  עיריית רמלה מעניקה לתלמידי העיר מלגת סיוע עירונית בשכר לימוד.

  על מנת לבדוק את זכאותכם יש למלא את הטופס המצורף ולהגיש מסמכים נוספים לפי המפורט.

  את המסמכים ניתן להגיש במזכירויות בתי הספר.

  חישוב גובה המלגה יעשה לפי חישוב שכר ממוצע לנפש בבית אב ובהתאם לדרגות הזכאות ממשרד הרווחה.

 

טופס בקשה למלגה תשפג .pdf