תחרות "המנון רמלה"

עיריית רמלה מזמינה יוצרים מתחום המוסיקה ותושבים בכלל להגיש שיר (מילים ולחן) לתחרות "המנון רמלה". ההליך הינו בחסות עיריית רמלה וייבחן על-ידי ועדה שופטת המורכבת מאנשי מקצוע, גורמי עירייה ונציגי ציבור. השיר המוגש לתחרות ישקף את אופייה המיוחד של העיר רמלה, כדוגמת קהילותיה המגוונות, מיקומה המרכזי, היסטוריה, אתרים תיירותיים, חום התושבים אהבה, וייחודה של העיר מבין שאר הערים בישראל. יודגש כי עיריית רמלה תעשה שימוש בשיר הנבחר לפי צרכיה, וכי הוא עתיד להתפרסם בכלי התקשורת השונים. הזוכה שיבחר יזכה לפרס על סה"כ 10,000 ₪ מטעם עיריית רמלה. המועד האחרון להגשת שירים: 24.11.22 שעה 16:00. שיר שיגיע במועד מאוחר יותר לא יתקבל.

יש לצרף קובץ מסוג וורד (Word) המכיל את מילות השיר והלחן המוצע.
למעוניינים ניתן לצרף קובץ שמע (הקלטה)