ממשיכים בעבודות ליצירת נתיבי תחבורה ציבורית בשדרות הרצל

מתקדמים בעבודות להקמת הרשת המטרופולינית, כדי שתוכלו לבחור בתחבורה ציבורית נוחה, יעילה ומתקדמת יותר.

חברת נתיבי איילון בשיתוף עיריית רמלה ממשיכות בעבודות לביצוע נתיבי תחבורה ציבורית בעיר.

החל מליל ראשון, 30.10.22, ולמשך כחודש, יבוצעו עבודות לילה בשד' הרצל, בין צומת שלמה המלך לבין צומת קלאוזנר, לידיעתכם ולהיערכותכם במידת הצורך.

הסדרי תנועה ועבודה:

• העבודות יבוצעו בלילות ג'-ה', בשעות 21:00 - 05:00

• תנועת כלי רכב תתאפשר כסדרה

• תנועת הולכות והולכי רגל תתאפשר במשך ביצוע העבודות וגישה לעסקים תישמר

• ייתכנו עבודות לילה נוספות- על כך, תימסר הודעה בנפרד

• יוצבו פקחים ושילוט להכוונת התנועה באזור

ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים בהתאם להספק העבודה לתנאי השטח, ומזג האויר