שקיפות המידע בעיריית רמלה

עיריית רמלה ממשיכה בפעילותה למען שדרוג השקיפות באתר העירוני ובכלל אמצעי הניו מדיה העומדים לרשותה, לרבות מימוש המדיניות העירונית המעודדת דיגיטציה ושימוש באמצעים טכנולוגיים המאפשרים שירות דיגיטלי, נגיש, יעיל, מיידי ובשקיפות גבוהה לתושב.

עיריית רמלה פועלת להטמעת מערכות המספקות שירותים יעילים יותר, חוסכים בזמן, המאפשרים לתושבים שירות מהבית, ללא צורך להגיע לעירייה, ובכך, מתייעלת גם עבודת העירייה.

ריכזנו עבורכם את כל המידע על פעולות העירייה המצוי במערכות העירייה השונות.