כאן תמצאו את המשרות הפנויות בעיריית רמלה, תוכלו לגשת למכרזים עירוניים וגם להיענות לקול קורא שהוצאנו.

אנא מלאו את הפרטים במדויק ועל פי ההוראות כדי שנוכל לדון במועמדותכם/בקשתכם.

בהצלחה!