לשימושכם מחירון אגרות מעודכן ליולי 2022. (המחירים מתעדכנים פעמיים בשנה ע"י משרד החקלאות.)

רישיון חיסון ושבב

 

סוג

מחיר בש"ח

כלב מסורס / כלבה מעוקרת

129.5

כלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת

457

כלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת שקיבל פטור

145

רישיון וחיסון

 

סוג

מחיר בש"ח

כלב מסורס / כלבה מעוקרת

53.5

כלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת

381

כלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת שקיבל פטור

69

רישיון

 

סוג

מחיר בש"ח

כלב מסורס / כלבה מעוקרת

38

כלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת

350

כלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת שקיבל פטור

38

חיסון

 

סוג

מחיר בש"ח

כלב מסורס / כלבה מעוקרת

15.5

כלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת

31

כלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת שקיבל פטור

31

 

 

שבב

76

לכידה והובלה לכלבייה

87

יום הסגר

38.5