בית המשפט הקהילתי ברמלה, הוא פרויקט ראשון מסוגו בישראל, שמטרתו שיקום עוברי חוק ומניעת חזרתם למעגל הפשיעה תוך שימוש בשירותים ובמענים הקיימים בקהילה המקומית ובכוחותיה השונים. 

פרויקט שמטרתו שיקום עוברי חוק ומניעת חזרתם למעגל הפשיעה תוך שימוש בשירותים ובמענים הקיימים בקהילה המקומית ובכוחותיה השונים. הצוות המקומי שהוצב בבית המשפט מונה כיום: שופטת, קציני מבחן, סניגורים מהסניגוריה הציבורית, תובעים משטרתיים, פרקליטים מפרקליטות המדינה, רפרנט מטעם עיריית רמלה – ראש צוות עבודה קהילתית, עובדת סוציאלית קהילתית מטעם עיריית רמלה ורכז צוות מטעם אשלים-ג'ויינט. 

צוות בית המשפט הקהילתי 

צוות בית המשפט הקהילתי הוא צוות קבוע שפועל יחד ובדיאלוג מתמיד כשלנגד עיניו מטרה משותפת אך בה בעת כל אחד מחבריו שומר על תפקידו המסורתי בהליך הפלילי.

יצירת קשר:

כתובת: מתחם ע"ש אדמונד לוי, רח׳ אברהם הילל 6, רמלה