בניינים מהווים גורם מרכזי בפליטות לאוויר וצריכה של משאבי טבע ואנרגיה. הבנייה הירוקה מסייעת לצמצם את צריכת המשאבים ואת השפעת המבנים על הסביבה, על מנת לייצר סביבה בנויה, מקיימת, העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדורות הבאים לספק את צורכיהם.

בנייה ירוקה (בנייה בת קיימה) היא בנייה ידידותית לסביבה ובריאה יותר לדייר ולמשתמש. היא מסייעת לחיסכון בחשמל ובמים, למחזור פסולת ומשפרת את תנאי המחיה של המתגוררים בבניין.

הבנייה הירוקה נועדה ליצור סביבת שהייה (מגורים/עבודה/לימוד וכדומה) בריאה ונוחה מתוך הימנעות, ככל האפשר, מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. היא באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ובתכנון שיאפשר חיסכון מרבי באנרגיה. המפתחות לבנייה של מבנה ירוק הם תכנון המתחשב בתנאי האקלים והסביבה, אדריכלות המתחשבת בצורכי המשתמש ודואגת לרווחתו, הטמעה של ידע וטכנולוגיות מקיימות וצריכת משאבים מושכלת.

בנייה ירוקה הינה רב תחומית מיסודה. בפרויקט של מבנה ירוק נהוג להתייחס למספר מרכיבים ביניהם: סוגיות הקשורות בבחירת אתר הפרויקט, צפיפות הבנייה, חסכון בצריכת האנרגיה, חסכון במים, טיפול במי נגר, פיתוח השטחים הלא בנויים של האתר, אקולוגיה, שימוש בחומרים ירוקים בבנייה, ניהול אתר הבנייה. דגש ניתן לאיכות הבניין עבור דייריו: נגישות לאור טבעי, נוף, אוורור החללים הפנימיים ועוד.

תקן בניה ירוקה ת"י 5281

נדבך משמעותי בהגדרת הבנייה הירוקה בישראל הוא התקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281 – בנייה בת קיימה. התקן נבדק בידי מעבדות מאושרות ומוסמכות. לקריאה נוספת ראו הליך הסמכת מעבדות מאושרות לבדיקת התקן

מדיניות בניה ירוקה במבנים חדשים בעיר רמלה:

בימים אלה עיריית רמלה מגבשת מסמך מדיניות בנושא בניה ירוקה בהתאם לתקן הבניה הירוקה.

בשלב זה הרשות פועלת בהתאם לתקנות משרד איכות הסביבה:

תקציר התקנות.pdf