אגף הגזברות  אחראי לבניית התקציב העירוני השנתי, מבצע מעקב ובקרה אחר פעולות העירייה בתחום התקציב ומפעיל את כל מערך התשלומים העירוני. 

תחומי האחריות של האגף:

  • הכנת תקציב העירייה ומעקב שוטף
  • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים של העירייה
  • ניהול תזרים המזומנים של העירייה
  • ריכוז ורישום הפעולות הכספיות של מערכת החשבונות ביחידות העירייה
  • דיווחים למשרדי ממשלה שונים
  • הכנת תקציב בלתי-רגיל
  • קיום מערך בקרה מול הבנקים
  • מעקב אחר קבלת הלוואות מבנקים וממוסדות שונים וביצוע פרעון המלוות
  • דיווחי משכורות עובדי העיריה ותשלומם
  • תשלומים לספקים

צוות האגף:

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון מייל
רוזה עללאל גזברית העירייה 08-9771707 [email protected]
שגיא רוזנבלט סגן גזברית העירייה 08-9771707 [email protected]
קונסטנטין גורלניק חשב העירייה 08-9771707 [email protected]
קרן בן יעקב מנהלת לשכה 08-9771707 [email protected]
צחי משאל אחראי ספקים 08-9771707 [email protected]

פרטי יצירת קשר

כתובת: רחוב מבצע משה 9, רמלה (ליד בי"ס עמל א', כניסה מרחוב בן-צבי)
שעות קבלת קהל ומענה טלפוני: ימים א'-ה'
שעות קבלת קהל: 08:30-15:00
מענה טלפוני: 08:30-15:00