חוק שכר שווה -הדו"ח לפניכם כולל נתונים על שכר הממוצע של עובדים בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים.

 

דוח שכר שווה.pdf