עיריית רמלה עומדת באופן מלא בתקן - בנושא קידום העסקת אנשים עם מוגבלות ברשות.

סעיף 15א נפתח בחלון חדש נפתח בחלון חדש לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידת סמך, יינתן ייצוג הולם לעובדים המשתייכים לקבוצות מסוימות.לקישור לדוח נציבות השוויון - הקישו כאן נפתח בחלון חדש נפתח בחלון חדש

לקריאת הסעיף בחוק - הקישו כאן נפתח בחלון חדש נפתח בחלון חדש.

חלוקת הייצוג בעיריית רמלה

 

בעיריית רמלה 37 נשים ו- 37 גברים (מספר זהה) בעלי תפקידים מרמת מנהל מחלקה ומעלה.