עיריית רמלה פועלת על מנת ליצור שוויון הזדמנויות בתעסוקה ללא אפליה במגדר, גיל או מגזר ולתת ייצוג הולם בעבודה לכל אוכלוסייה.
לידיעה, נתונים מדויקים על עובדים בעלי מוגבלויות המועסקים ברשות אינם מצויים ברשות העירייה, וזאת משום שרוב העובדים בעלי מוגבלויות נוטים
שלא להצהיר על מוגבלותם מסיבות שונות. עם זאת, העירייה מעודדת ופועלת על מנת להעסיק עובדים בעלי מוגבלויות בעירייה. 
בהתאם לפרסום מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עיריית רמלה עומדת עמידה מלאה בשיעור ייצוג של עובדים עם מוגבלות
משמעותית - לפחות 5 אחוז.