על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ובהתאם לקריטריון המרחק המזכה בהחזרי הנסיעות. זכאים לקבל החזרי הוצאות נסיעות.
תלמידים הלומדים במסגרות החינוך ועומדים בקריטריון המרחק מביתם למסגרת החינוכית :

בדיקת הזכאות היא על פי מערכת משרד החינוך הסעות-נט  – מערכת מיידע גיאוגרפי GIS בלבד.

  
בכל בקשה לקבלת החזר על נסיעות  בתחבורה הציבורית מ/אל ביה"ס, יש למלא את טופס הבקשה המצורף,

להחתים את ביה"ס על מספר הימים ולהעבירו אל מחלקת ההיסעים ברחוב שמשון הגיבור 15 רמלה או בפקס 073-2360854

(יש לוודא שאכן הטופס התקבל).

קריטריונים לקבלת החזרי נסיעות עפ"י חוזר מנכ"ל​​

  • תלמידים תושבי העיר מגן חובה ועד ד' (כולל) זכאים להחזר על נסיעות בתחבורה ציבורית ובלבד שהם לומדים במוסד החינוכי הנמצא באזור הרישום שלהם, כשהמרחק ממקום המגורים למוסד החינוכי עולה על 2 ק"מ.
  • תלמידים תושבי העיר מכיתות ה' עד י' (כולל) זכאים להחזר על נסיעות  בתחבורה ציבורית ובלבד שהמרחק ממקום המגורים למוסד החינוכי עולה על 3 ק"מ.
  • התשלום לזכאים מזוכה בתשלומי הארנונה.