היחידה לביקור סדיר ומניעת נשירה אחראית על טיפול בתלמידים שאינם מבקרים באופן סדיר בביה"ס, ומסייעת בהחזרת הנושרים למעגל הלומדים.

היחידה מונה 8 קבסי"ות המטפלות בתלמידים מגיל גן- יב'

קצין הביקור הסדיר (קב"ס) הוא הגורם המקצועי הפועל ברשות המקומית ואחראי על יישום ואכיפת חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 ועל הבטחת ביקור סדיר ומניעת נשירה של תלמידים בגני ילדים ובמוסדות חינוך עד תום כיתה י"ב.

חוק לימוד חובה חל מגיל 3-18 ,קובע כי הורים לילד בגיל לימוד חובה הינם האחראים והם חייבים לדאוג לכך שילמד באופן סדיר במסגרת חינוכית. עבירה על חוק לימוד חובה הינה עבירה פלילית. והחוק קובע  סנקציות משפטיות נגד מי שיפר את החוק.

 (חוזר המנכ"ל "מביקור סדיר למניעת נשירה" (תשע"ז 1 במרץ 2017))

תפקידי הקב"ס

  1. מאתר תלמידים חסרי סטטוס לימודי בגיל לימוד חובה: תלמידים חייבי רישום שלא נרשמו (גן, כיתה א', חט"ב ותיכון, וכן במעברים) ודואג לשיבוצם במסגרות לימודיות מתאימות. הקב"ס מקיים ביקורי בית וקשר עם הרשויות, במידה ומצא כי התלמיד עבר לתחומן.
  2. מטפל בתלמידים בסיכון נשירה בכל מסגרות החינוך (כולל פנימיות ומוסדות חינוך מיוחד), בכל המגזרים ובכל הגילאים.
  3. משמש כתובת לפניות תלמידים, הורים וצוותי חינוך ביישוב ומחוצה לו, כגורם מקצועי מגשר, מטפל, מייעץ ומכוון.
  4. יוזם ושותף לפיתוח תכניות למניעת נשירה בבתי הספר ברמה הקבוצתית וברמה הפרטנית.
  5. הקב"ס מלווה את התלמיד בכל השלבים יחד עם הצוות הבין-מקצועי. מערכת הקשרים אותה מנהל הקב"ס לשם מניעת נשירה הינה ענפה מאוד, בהתאמה לצרכיו של התלמיד. התפקיד מחייב שיתופי פעולה בין הגורמים השונים והרלוונטיים - הורים, צוות בית הספר, האגף לקידום נוער, שירות מבחן, פנימיות, שירותי רווחה, השירות הפסיכולוגי ועוד.
  6. פועל ליישום ולאכיפת חוק לימוד חובה, התש"ט-1959, בדרכים חינוכיות. לאחר שנעשו כל הפעולות הסבירות למניעת נשירתו, במידה והתלמיד לא חזר ללימודיו- נשירה גלויה,  דואג הקב"ס להפעלת החוק כנגד הורי התלמיד.

 

צור קשר

ימים א-ה 08:00-16:00

אגף החינוך והנוער רחוב שמשון הגיבור 15 , רמלה

טלפון לפניות- 08-9771423

 

רחל שחר
מנהלת המחלקה
08-9771945