היחידה קידום נוער  אחראית על טיפול  בבני נוער אשר מסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרת החינוך הפורמאלית וזקוקים להשלמת השכלה 10-12 שנות לימוד , בגרות חלקית/מלאה. בשילוב מיומנויות  חברתיות / מקצועיות

מטרות הפעולה בקידום נוער

 • מניתוק לשילוב: שילוב מחודש של הנוער המנותק בתוך מערך הפעילות הנורמטיבית של בני גילו, במסלולי למידה, עבודה, הכשרה מקצועית, חברה, תרבות ופנאי ושרות בצה"ל.
 • מניעת ניתוק וניכור: מניעת ניתוק וניכור חברתי של בני נוער אלו מן החברה והמדינה שבה הם חיים.

יעדים:

 1. איתור ויצירת קשר טיפולי ורגשי עם בני נוער בנשירה גלויה.
 2. יצירת קשר משמעותי ואיכותי בכל המעגלים הסובבים את הנער/ה, כולל משפחה וקבוצת השווים.
 3. קידום השכלה פורמאלית ובלתי פורמאלית (לתעודה או לשילוב מחדש)
 4. מניעת השימוש בסמים ובאלכוהול, שירותי מניעה ראשונית והפנייה לטיפול בקהילה:
 5. הכנה לעולם העבודה (מיומנויות חיפוש, הסתגלות והשתלבות בעולם העבודה). חשיפת בני נוער לתחומי תעסוקה.

אוכלוסיית היעד:

 1. בני נוער נושרים בגילאים 14 – 18.
 2. ותיקים, עולים מחבר העמים, יוצאי אתיופיה ומגזר ערבי.
 3. בני נוער ללא מסגרת חינוכית.
 4. בני נוער עובדים ו/או עובדים לסירוגין.

כתובת:  וילנא 6 רמלה

אבי יצחק
מנהל היחידה לקידום נוער
08-9187707