הנגשת עסק - שווה להיות נגיש

בשנים האחרונות גוברת המודעות והפעילות להגברת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות. תקנות הנגישות, מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מכוונות ליצירת מרחב ציבורי נגיש, שיאפשר לאנשים עם מוגבלות השתלבות בחיי הקהילה וגישה לשירותים כאחד האדם.

נגישות מגדילה את פוטנציאל הלקוחות של העסק בכ-20%

נגישות משתלמת לכם ומסייעת לכולנו לעצב חברה החותרת לשוויון ומאפשרת לאדם עם מוגבלות ליהנות מהעסק שלכם יחד עם כלל הציבור.

לפניכם את החוברת המפורטת שהוציא משרד המשפטים - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 

 

בנוסף להלן שלושה דגשים נוספים:

  • חובת קבלת אישור ממורשה נגישות לפני קבלת רישיון עסק – יחד עם הניירת לקבלת רישיון עסק או חידושו יש להגיש אישור ממורשה נגישות שירות. העירייה תבצע בדיקות מדגמיות על מנת לוודא התאמות בין הדיווח למתבצע בשטח.
     

  • פטור מעמידה בתור– על פי התקנות אנשים וילדים עם מוגבלות רשאים לקבל שירות מהיר ללא תור בהצגת תעודה מתאימה. הפטור מתור יינתן במצבים בהם התור נוצר במקום ולא כאשר השירות תואם מראש.

  • עסק קטן (עסק ששטחו עד 100 מ') יפעל לפי ההנחיות בחוברת להנגשת עסק קטן כמפורט מעלה. בעל העסק יבצע את הנדרש ויצהיר כי הוא עומד בדרישות. העירייה תוודא את נגישות העסק בפועל.

    נודה לכם על קריאת חוברת הנגשת העסק והקפדה על הנהלים שאנו בטוחים שיביאו לשירות טוב יותר ולשביעות רצון גדולה יותר שלכם ושל לקוחותיכם.