חוקי העזר מסדירים באמצעות חקיקת-מישנה תחומים רבים ומגוונים בחיי היום-יום של תושבי העיר. הם גם מטילים מחוייבויות כספיות על יזמים ועל תושבים במקרים שנקבעו בהם- מכאן, חשיבותם הרבה והצורך להביאם ככל הניתן לידיעת הציבור.
לאתר משרד הפנים - חוקי עזר עירוניים
(לחוקי העזר העירוניים יש לרשום או לחפש "רמלה" בשדה הרשות)
 
לשימושכם קבצים מעודכנים של חוקי העזר של עיריית רמלה, המיועדים לתושבי רמלה, נבחרי המועצה ולעובדי העירייה. מהם ניתן ללמוד גם על הזכויות והחובות ביחסי הגומלין בין הרשות לתושביה.

 

2023

2022

2021

2020