המחלקה לחינוך מיוחד ופרט בעיר, נותנת למענה לתלמידים בגילאי 3 – 21 בעלי צרכים מיוחדים. תפקידנו ללוות; להדריך ולסייע בידי התלמידים ומשפחותיהם לקבל את ההחלטה המיטבית עבור ילדם. תפקידנו להמשיך בליווי גם במהלך לימודיהם במסגרות השונות בין אם בעיר או מחוצה לה. מהלכים אלו נעשים בקיום ועדות סטטוטוריות וישיבות מקצועיות עם אנשי מקצוע בהם פיקוח משרד החינוך; שרות פסיכולוגי, אנשי טיפול ומקצוע המלווים את הילד/ה בין אם במסגרת החינוכית או בקהילה. מטרתנו לפעול להצמחת ילד/ה עצמאי, יצרני ותורם לחברה ולקהילה בה הוא חי.

תפקידנו לאפשר מתן מענה מותאם לאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים, בהתייחס לתצריף המייחד את העיר.

בעיר רמלה פועל מתי"א – מרכז תמיכה יישובי/אזורי. מתי"א הוא מרכז תמיכה יישובי או אזורי שבו ניתנים, בין השאר, מידע, הנחיה וסיוע לצוות החינוכי, הכולל עובדי הוראה, מטפלים הנותנים שירותים פרא-רפואיים וסייעים העוסקים במתן שירותי חינוך מיוחדים. המתי"א גם מעניק שירותי חינוך מיוחדים לתלמידים עם צרכים מיוחדים. לפרטים ולהבהרות ראו חוק חינוך מיוחד (תיקון 11), התשמ"ח-2018.

המתי"א מספק שירות מיטבי ומענה מותאם למסגרות החינוכיות ולתלמידים עם צרכים מיוחדים בשותפות עם מוסדות החינוך ובאחריותם, כדי לאפשר לתלמידים את מימוש יכולותיהם וכישוריהם ואת השתלבותם המיטבית כבוגרים עצמאיים בקהילה ובחברה.

העיר רמלה מציעה מגוון מסגרות מותאמות לילדים בעלי צרכים מיוחדים וייחודיים בטווח אפיונים וסוג מסגרת.

העיר רמלה מאפשרת מענים של שירותי החינוך המיוחד באופנים הבאים:

  1. ילדים בעלי זכאות לשירותי החינוך המיוחד המשולבים בכיתות ובגני הילדים בחינוך הכולל.
  2. גני חינוך מיוחד: עיכוב התפתחותי; גני תקשורת – ברובם ניתן מענה טב"מ ובאחרים סל טיפולים של משרד החינוך.
  3. כיתות לחינוך מיוחד: משולבות בבתי ספר הרגילים. כיתות אלו מקבלות מענה ייחודי מצד אחד ומצד שני משתלבות באקלים החברתי של בית ספר בכללו.
  4. בתי ספר כוללניים לחינוך מיוחד: ברמלה ישנם 4 בתי ספר לחינוך מיוחד בהם בית ספר לילדים בעלי מוגבלות שכלית; תקשורת למגזרים השונים ולרמות התפקוד השונות.

המחלקה לחינוך מיוחד בשיתוף עם מנהלת האגף והנהלת העיר בוחנים וממפים את צרכי התלמידים בעיר ומתוך כך נעשית חשיבה על פתיחת מסגרות חינוכיות חדשות שייתנו מענה מיטבי לילדי העיר.

העיר רמלה נותנת מענה גם לרשויות מקרוב ומרחוק בנוגע לתלמידי החינוך המיוחד.

פרטי יצירת קשר

טבלת אנשי קשר - חינוך מיוחד
שם תפקיד טלפון מייל
שרון עמית מנהלת המחלקה לחינוך מיוחד ופרט 08-9771585 [email protected]
שוש אלגזר מנהלת מדור חינוך מיוחד ופרט 08-9771505 [email protected]