תפקיד צוות פקידי הסעד לסדרי דין הגנה על זכויות קטינים כשהוריהם בהליכי פרוד / גירושין וההורים אינם מסוגלים לדאוג לזכויות ילדיהם,במצבי ניגוד אינטרסים.
 

הבטחת טובתם שלחסויים (חולי נפש או חולים אחרים שאינם מסוגלים לדאוג לעניינם) באמצעות מינוי אפוטרופוס או נקיטת צעדים אחרים.
אמנת האג - המלצה על סדרי ראייה וכל הקשור להחזרת הקטין החטוף.
ייזום הליכים בבית המשפט למשפחה בכל עניין הקשור לקטין באמצעות היועץ המשפטי לממשלה.
התערבותם של פקידי הסעד לסדרי-דין מהווה מיצוי של הערכאה המשפטית מההיבט הטיפולי.

צוות פקידי הסעד לסדרי דין פועל על פי סמכויות, פניות וצווים של ערכאות משפטיות או בא כוח היועץ המשפטי הניתנים להם במטרה לאבחן, לחוות דעה ולהמליץ בסוגיות העומדות בפניהם. כמוכן, על פי הסמכויות שמוענקות להם על ידי הערכאות המשפטיות עליהם לבנות תכנית בנושא זמני שהות בין הורים לילדיהם במצבי פירוד ומחלוקת בין ההורים.

באחריות הצוות מופעל גם מרכז קשר הורים – ילדים.

המרכז משמש כמקום למפגשים בין הורים וילדים במצבי פירוד כאשר יש צורך בפיקוח,הגנה,חידוש או בניה שלקשר ושימורו במצבי סכסוך קשים בין ההורים.
כמו כן, מתקיימים במרכז מפגשים בין סבים לנכדים,ובין הורים וילדיהם המסודרים באומנה או בפנימייה.
במרכז: עובדת סוציאלית ומאבטח המרכז פועל בבניין המחלקה לשירותים חברתיים רחוב אברהם הילל 6, מתחם אדמונד לוי - רמלה.  

יצירת קשר:

כתובת:  אברהם הילל 8, מתחם ע"ש אדמונד לוי, רמלה.

טבלת אנשי קשר - יחידת סדרי דין
שם תפקיד טלפון מייל
עו"ס מור שקד מרכזת יחידת סדרי דין 08-9771610 [email protected]