מנכ"ל העירייה מקדם ומיישם אחר החלטות ראש העירייה ומועצת העיר בהתאם למדיניות הנקבעת, ועוקב אחר השגת היעדים של אגפי ומחלקות העירייה. המנכ"ל מייעץ ומסייע לראש העיר במהלך גיבוש התכנית האסטרטגית העירונית וקובע בהתאם למדיניות ובכפוף לראש העיר מטרות ויעדים במסגרת תוכניות רב שנתיות.
בין תפקידיו הנוספים של המנכ"ל: יצירת סדר עדיפויות בהתאם למדיניות העירונית, גיבוש הצעת תקציב שנתית בתיאום עם גזבר העירייה ומנהלי האגפים, ייצוג העירייה והעיר כלפי חוץ וקביעת נהלים לאגפי העירייה על פי כללי אתיקה ומנהל תקין.

 

צור קשר

טבלת אנשי קשר - מנכ"ל העירייה
שם תפקיד טלפון מייל
רונן עזריה מנכ"ל 08-9771797 [email protected]
דוד אבו עוזר מנכ"ל 08-9771660 [email protected]
שרון אביטבול מנהלת בקרה ומעקב 08-9771799 [email protected]