מוגבלות שכלית התפתחותית מתאפיינת במגבלות משמעותיות בתפקוד השכלי ובהתנהגות המסתגלת הבאות לידי ביטוי במיומנויות הסתגלותיות, תפיסתיות, חברתיות ומעשיות.
אדם עם מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) הוא אדם שמחמת חוסר ההתפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול.
אדם עם מש"ה שיש ברשותו הכרה על ידי וועדת אבחון בתוקף, יוכל לקבל את שירותים המוצעים.

יצירת קשר:

כתובת: הגדוד העברי 15, רמלה.

טבלת אנשי קשר - נכויות התפתחותיות מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)
שם תפקיד טלפון מייל
וואטסאפ מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים לפניות ושאלות 054-7412047
עו"ס אסתר סלומינסקי מנהלת מש"ה 08-9771623 [email protected]