מחלקת שרות, עבודה קהילתית והתנדבות פועלת לקידום שיתופי פעולה בין המגזר ההתנדבותי, המגזר העסקי והרשות המקומית לרווחת תושבי העיר בכלל ומטופלי האגף לשירותים חברתיים בפרט, תוך איגום משאבים, שילוב כוחות והעצמת פעילים/מתנדבים להפקת המרב לטובת הקהילה.

המחלקה מפתחת מענים לצרכי תושבי העיר במגוון רחב של תחומים למען צמצום פערים חברתיים וקידום שוויון הזדמנויות, תוך הפעלה וליווי מתנדבים ופעילים המשלימים את העשייה המקצועית באגף לשירותים חברתיים. המחלקה פועלת באמצעות שתי יחידות: היחידה להתנדבות והיחידה לעבודה קהילתית. בנוסף לוקחת המחלקה חלק משמעותי בהערכות לשעת חרום.
 

יצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - עבודה קהילתית
שם תפקיד טלפון מייל
עו"ס מירב אורנשטיין מנהלת המחלקה 08-9771622 [email protected]