רמלה עיר בריאה ומקיימת:

בשנת 1994 החליטה מועצת העירייה  על הצטרפות רמלה לרשת הערים הבריאות בישראל, בכך הפכה העיר לחלק בתנועה בינלאומית של רשתות ערים, להם עקרונות והתחייבויות דומות, המותוות ע"י ארגון הבריאות העולמי והנגזרות מתוך התפיסה הכוללנית של "בריאות לכל".

בחודש אוגוסט 2012 מונתה מתאמת עיר בריאה, במשרה מלאה, שתפקידה לרכז, לאגם ולשתף פעולה עם כל הגורמים הפועלים והמפעילים תכניות הקשורות לבריאות במשמעותה הכוללנית (כמפורט להלן). 

מהי בריאות?

בריאות נתפסת כמצב דינמי של רווחה פיסית, נפשית וחברתית ולא רק העדר מחלה ופגע.

מהי קיימות?

קיימות מתייחסת לפיתוח תכניות ולביצוע פעולות העונות על צורכי הדור הנוכחי מבלי שהן פוגעות ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם.

מהי העיר הבריאה?

  • עיר בריאה היא זו בה קיימת מודעות לבריאות, כזכות של כל אדם ויש רצון להמשיכה, לקדמה ולשפרה.
  • את העיר הבריאה מובילה תפיסת עולם ערכית וארגונית לפיה לנבחרי הציבור יש מחויבות כלפי בוחריהם לניהול איכותי, משתף,  שקוף, אחראי, דואג ומכבד, של העיר ותושביה.
  • בעיר הבריאה מתקיים תהליך של עבודה משותפת של כל המגזרים - תושבים, ארגונים, עסקים והרשות המקומית, על מנת להבטיח עיר חיה ושטוב לגור בה.
  • עיר בריאה היא עיר דמוקרטית, לומדת, נגישה, בטוחה, ירוקה ומקיימת.
  • עיר בריאה היא עיר טובה לתושביה, מטפלת באיכות חייהם ומבטיחה עתיד טוב יותר.
  • עיר בריאה פועלת לזיהוי פערים חברתיים ובריאותיים ועושה כמיטב יכולתה לצמצמם.

כיצד פועלת רמלה כעיר הבריאה?

לפיתוח ולקידום הבריאות והקיימות, רמלה כעיר בריאה, פועלת נמרצות להכיר את פרופיל הבריאות של תושביה, לזהות באופן כמותי ואיכותי מאפיינים חברתיים, כלכליים, וסביבתיים הקשורים למצב בריאותם, למפות שירותים ודפוסי שימוש ולגלות פערים וצרכים של התושבים. על בסיס התוצאות והנתונים הנאספים יעשה תהליך משתף של תכנון אסטרטגי לפיתוח תכניות לטווחי זמן שונים ההולמים את צרכי הבריאות והקיימות הספציפיים של תושבי העיר. במקביל לתהליך התכנוני, ממשיכה רמלה, באמצעות ועדת היגוי רחבה, הנהלת העיר ומתאמת הבריאות המקצועית, לבצע תכניות מיידיות לקידום הבריאות, הקיימות וצמצום הפערים, בהם שותפים מוסדות, ארגונים והקהילה. התכניות מוערכות מידי תקופה לבחינת יעילותם בהשגת המטרות שהוצבו ומעודכנות בהתאם לצרכים.

החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים 

לפנייה או תלונה בנושא יש לפנות למחלקת הפיקוח העירוני בטלפון 08-9771474 | 08-9771478 ו/ או למוקד העירוני 108. לפרטים ניתן לפנות למתאמת הבריאות בעירייה. יעל נסימיאן 08-9771405.

צור קשר: 

טבלת אנשי קשר - עיר בריאה
שם תפקיד טלפון מייל
יעל נסימיאן פאי מתאמת בריאות עירונית ומתכללת הבית להורים 08-9771405 [email protected]