אגף לשירותים חברתיים שוקד על מתן שירותי רווחה לתושבות ותושבים מגיל לידה ועד זקנה. שירותי האגף נקבעים בהתאם לחקיקה ומדיניות הממשלה כפי שבאה לביטוי בתקנות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים צרכי רווחה עירוניים בהתאם להחלטת הנהלת העיר, ופיתוח שירותים ומענים הולמים ע"י האגף, ותופעות חברתיות המשפיעות על הקהילה והתושבים ועל איכות החיים בעיר.

יצירת קשר:

שעות הפעילות במחלקה: ימים א' 8:00-18:00 ימים ב'-ה' 8:00-15:30
כתובת: רח' הרצל 59, (בניין בית רוחם)


כל פנייה למחלקה לקבלת שירות כגון: שאלות ובירורים בטלפונים 08-9771610 | 08-9771611

 

בנוסף ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ בלבד:

פרט ומשפחה - 050-2782492 | מנהלת פרט ומשפחה רעות וולקר  
אזרחים וותקים - 050-2782513 | מנהלת אזרחים ותיקים – מריאלה צרפתי
מרכז לשלום המשפחה - 050-2782495 |  מנהלת מרכז ז'אנה אבייב
משאבי קהילה - 050-2782515 |  מנהלת מירב אורנשטין
מרכז למשפחות מש"ה  -  054-7412047 | אסתר סלומינסקי

טבלת אנשי קשר - הרווחה והשירותים החברתיים
שם תפקיד טלפון מייל
וואטסאפ משאבי קהילה לפניות ושאלות 050-2782515
מרכזיה אגף הרווחה לשאלות ובירורים 08-9771610 | 08-9771611
עו"ס אייל קהלני מנהל אגף הרווחה והשירותים החברתיים 08-9771641 [email protected]
עו"ס שרון חדד סגנית מנהל אגף הרווחה והשירותים החברתיים 08-9771827 [email protected]
טוני ליס מזכירה אגף הרווחה והשירותים החברתיים 08-9771641 [email protected]

שירות פרט ומשפחה

טבלת אנשי קשר - שירות פרט ומשפחה
שם תפקיד טלפון מייל
דניאל אפרת-הירש עו"ס טיפול בפגיעות מיניות 08-9771488 [email protected]
רעות וולקר מנהל מח' פרט ומשפחה ושירותים משלימים 08-9771949 [email protected]
בתאל פרטוש מזכירת המחלקה לשרות פרט ומשפחה ושירותים משלימים 08-9771949 [email protected]
אסנת סיריוס מרכזת יח' נוער וצעירים 08-9771804 [email protected]
לאה פז אקרמן מנהלת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי 08-9771627 [email protected]

המדור לטיפול באזרחים ותיקים

טבלת אנשי קשר - המדור לטיפול באזרחים ותיקים
שם תפקיד טלפון מייל
וואטסאפ אזרחים וותקים לפניות ושאלות 050-2782513
עו"ס מריאלה צרפתי מנהלת המחלקה 08-9771811 [email protected]

נכויות התפתחותיות מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)

טבלת אנשי קשר - נכויות התפתחותיות מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)
שם תפקיד טלפון מייל
וואטסאפ מרכז משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים לפניות ושאלות 054-7412047
עו"ס אסתר סלומינסקי מנהלת מש"ה 08-9771623 [email protected]

מרכז אזורי לשלום המשפחה

טבלת אנשי קשר - מרכז אזורי לשלום המשפחה
שם תפקיד טלפון מייל
וואטסאפ מרכז לשלום המשפחה לפניות ושאלות 050-2782495
עו"ס ז'נה אבאיב מנהלת המרכז 08-9771465 [email protected]

קבלת פניות חדשות של לקוחות מכל אזורי העיר. ליווי וסיוע למשפחות החוות מצוקה כלכלית, עוני והדרה חברתית. מיצוי זכויות - מתן מידע, הסברה הכוונה ויעוץ לתושבים בסוגיות מול מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.

עו"ס זיו שני כהן
08-9771806