הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה יחל ביום חמישי, א' בשבט, 11/01/2024 בשעה 08:00 ועד ליום רביעי כ"א בשבט תשפ"ד 31/1/24 .

 

תושבים יקרים, לפניכם מידע על הרישום לשנת הלימודים תשפ"ה. בחרו בקטגוריה הרצויה לקבלת המידע והפרטים הנדרשים.