"נושמים לרווחה" תכנית ביוזמה ובהובלה של משרד הרווחה בשיתוף הג'וינט וקרן רש"י לשיקום ולהעצמת משפחות החיות בעוני ובהדרה להיחלץ מהחיים בעוני.

המשפחות המשתתפות בתכנית יזכו להתערבות מערכתית ייחודית להן- 'חליפה לפי מידה', שנבנית במשותף עם עובד סוציאלי מומחה במשפחה שיכוון ויסייע למשפחה לקדם את השינוי. לאורך כל התהליך המשפחות יהיו שותפות פעילות בגיבוש התוכנית וביצירת השינוי בחייהן ובהתאם לצרכיהן ולתכנית שנבנתה, יוקצו להן המשאבים להשגת התוצאות המצופות שהציבו לעצמן.

המענים יכללו סדנאות ועבודה קבוצתית ופרטנית בנושאים רלוונטיים כגון: הכנה וחיבור לתעסוקה, מיצוי זכויות, סינגור, ייעוץ, חינוך, קשר ילדים הורים, תכניות פרטניות לשיקום כלכלי ותעסוקתי וגם קידום של שיח ברמה היישובית והארצית למען אנשים שחיים בעוני. השירותים שיינתנו במרכז העוצמה יעמדו גם לרווחת משתתפי התוכנית "נושמים לרווחה".

יצירת קשר: