מרכז עוצמה הוא שרות המיועד לקדם את איכות החיים של לקוחות אגף הווחה והעיר החיים בעוני ובהדרה. שיפור יכולות, מיצוי זכויות ומימושן.סיוע והכוונה במציאת תעסוקה.שיפור מיומנויות ניהול תקציב משפחתי. הרחבת מערכות תמיכה קהילתיות. עידוד השייכות והנתינה לקהילה. הסיוע כולל ליווי אישי, קבוצתי וקהילתי למשתתפים.

שילוב אוכלוסיית היעד בחברה והקטנת תחושת הניכור. הגברת רמת מיצויה זכויות של האוכלוסייה. שיפור הרווחה הכלכלית, התעסוקתית והחברתית של המשפחות הנ"ל.

הגברת ההשתתפות הפעילה של הלקוחות למציאת פתרונות למצוקותיהם. איתור משאבים והרחבת המענים ללקוחות בקהילה

דרכי עבודה עבודה פרטנית:
עו"ס ועו"ש התכנית :חיבור הפונים למענים עירוניים קיימים כגון:
מיצוי זכויות בשי"ל, "מתעסוקה לרווחה", תיווך וסינגור מול שירותים עירוניים וממלכתיים.

עבודה בקבוצות: בשיתוף עם עבודה קהילתית

  • קבוצת מיקוד של אמהות עצמאיות ובהמשך קבוצה משימתית לאמהות עצמאיות .
  • קבוצות מיקוד נוספות על פי המיפוי

יצירת קשר: