תכנית קהילתית ומטרתה שיפור איכות חיים במתחמי דיור בהם מתגוררים משפחות ויחידים שאחוז ניכר מהם מוכרים במחלקות לשירותים חברתיים.
הפעילות נעשית באמצעות: בניית שותפות בין התושבים. קבוצות של תושבים פעילים. שיפור פיזי של אזור המגורים. פיתוח חברתי / קהילתי. יצירת רשתות חברתיות-קהילתיות הכוללות את כלל התושבים.תכנית משעול פועלת כיום בשכונת גיורא , בשיתוף פעולה עם פעילי השכונה ולמענם.

צור קשר: