תנועות הנוער ברמלה הינן ארגונים רבי עוצמה המחנכים למעורבות חברתית. הן מספקות כר נרחב להתנסות של בני נוער בעשייה מגוונת, המפגישה אותם עם האידיאולוגיה התנועתית, עם הקהילה שבה הם פועלים ועם חבריהם לקבוצה.
מינהל החינוך והנוער מקפיד לשמור על עצמאותן הרעיונית והארגונית של התנועות כדי שיוכלו להשיג את מטרותיהן הייחודיות.