​יחידת ה"שיטור העירוני" נחשבת למובילה בתחומה בישראל ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת רמלה והמשרד לביטחון פנים.

מערך השיטור העירוני הוקם בשיתוף המשרד לביטחון פנים והרשות המקומית במטרה להביא לשיפור משמעותי של הביטחון ותחושת הביטחון האישי של תושבי העיר רמלה. השיטור העירוני הוא כוח משולב הכולל פקחים מסייעים.

מערך האכיפה העירוני הוא כוח משולב הכולל כוחות שיטור עירוני ופיקוח עירוני מסייע שמטרתו להרתיע, למנוע ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי-חברתית.

יחידת השיטור העירוני פועלת על פי יעדים המוגדרים על ידי ראש העיר ומפקד תחנת המשטרה אל מול סל עבירות מוגדר הכולל את העבירות המשפיעות על תחושת הביטחון של התושב ומשפיעות על איכות חייו.

ברמלה פועלות מצלמות אבטחה בגנים ציבוריים ובבתי-הספר ומתקני העירייה , המסייעת בעבודת הפיקוח והשיטור,ועל כן העירייה תמשיך לפרוש את מערך המצלמות במקומות נוספים על פי תוכנית סדורה.