רמלה שמה לה ליעד לשמור על עיר נקייה ומטופחת ועם איכות חיים לתושבי העיר. המחלקה לאיכות הסביבה פועלת לפיקוח על מפעלים ועסקים, הגברת מודעות התושבים לנושאי מחזור, חיסכון באנרגיה ובמשאבים, חינוך סביבתי ועוד.
 

המחלקה לאיכות הסביבה פועלת בטיפול בבעיות סביבתיות הקשורות בעסקים, מפעלים ומוסדות המהווים מטרד בהיבטים של רעש וריח. עבודת המחלקה חוצת ארגון באופייה וקשורה לתחומי הפעילות של מחלקות אחרות בעירייה. על כן לעתים קרובות קיימת עבודה משותפת בין המחלקות והאגפים. בנוסף ובמקביל פועלת המחלקה בהעלאת נושאים סביבתיים חשובים לסדר היום וטיפולם בדרג מוסדי וקהילתי, לצד אספקת מידע סביבתי לציבור. המחלקה פועלת בשיתוף עם הוועדה לאיכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה.

 

תחומי האחריות:

  • תכנון סביבתי: ייצוג המשרד להגנת הסביבה בועדות התכנון ומתן תנאים סביבתיים להיתרי בניה.
  • פיקוח על מפעלים ועסקים: העירייה מפעילה פיקוח שוטף על פעילות המפעלים והעסקים, בהתאם לתנאים ברישיון העסק, בתחומי שפכים, איכות אוויר, פסולת, אחסנה ופינוי חומרים מסוכנים.
  • מניעת רעש וקרינה: העירייה מסייעת בפיקוח על מקומות רעש המטרידים תושבים, לרבות דרישה לביצוע מיגון אקוסטי ומתרסי רעש מכבישים.
  • מניעת חשיפה לקרינה: העירייה מפקחת על הקמה ותפעול של אתרי שידור סלולריים, ומבצעת מדידות קרינה מבתי תושבים, ע"פ בקשתם. כמו כן נערכות מדידות קרינה במוסדות חינוך בעיר.
  • עיר ממחזרת: הגדלת המודעות להעברת פסולת למחזור - גזם עירוני, קרטון, נייר עיתון, בקבוקי פלסטיק, סוללות, מכשירי אלקטרוניקה ועוד.
  • חוסכים באנרגיה: העירייה נוקטת באמצעים לחיסכון באנרגיה במשרדי העירייה, מוסדות חינוך, תאורת רחובות ורמזורים, בעסקים בעיר ועוד..
  • מניעת חשיפה לאסבסט: מיפוי ופיקוח על הטיפול במפגעי אסבסט.
  • חינוך סביבתי: ארגון מגוון פעילויות, תכניות חינוך, סיורים, הצגות, ועוד... בנושאי איכות הסביבה, מתוך הכרה שילדים ובני נוער הם "סוכני שינוי" בחברה.
  • מפנים ותורמים: בעיר פועל מרכז לאיסוף ציוד ביתי, שניתן להעביר לנזקקים.

פרטי יצירת קשר:

טבלת אנשי קשר - המחלקה לאיכות הסביבה
שם תפקיד טלפון מייל
שרון אטנר מנהלת המחלקה 08-9771450 [email protected]
סוזי חבס מזכירת המחלקה 08-9771450 [email protected]
אליקים ויסנשטרן רכז חינוך סביבתי 08-9771543 [email protected]
ברק יקותיאל רכז תעשיות וקרינה 08-9771542 [email protected]