פרטי המתלונן/ת

האם הפונה הוא חברה
האם הפונה הוא חברה (חובה) שדה חובה

תלונה של עו"ד: בשם לקוח

תלונה בשם אדם אחר ובהסכמתו

פרטי התלונה:

האם הנושא הוכרע ע"י בית משפט או תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין?
האם הנושא הוכרע ע"י בית משפט או תלוי ועומד בפני בית משפט או בית דין?
Browser not supported

_____________________________________________