עיריית רמלה אישרה את תקציב 2023

מועצת עיריית רמלה אישרה השבוע את תקציב העירייה לשנת 2023 העומד על כ-מיליארד שקלים, בהם כ- 250 מיליון שקלים, סכום חסר תקדים לטובת פיתוח ופרויקטים.


ראש העיר, מיכאל וידל ציין כי תקציב 2023 אושר בהתאם לתכנית העירונית לשדרוג סל השירותים לתושב, השקעות במערך החינוך ופיתוח העיר ותשתיותיה ותואם את התכנית האסטרטגית "רמלה 2030".

תקציב 2023 גובש במהלך החודשים האחרונים על ידי הנהלת העירייה בראשותו של ראש העיר מיכאל וידל, מנכ"ל העירייה רונן עזריה, גזברית העירייה רוזה עללאל, סגנה שגיא רוזנבלט ומנהלי המחלקות העירוניות השונות, זאת בהתאם להנחיות משרד הפנים הכוללים דיונים נרחבים בנושא עם מנהלי המחלקות והאגפים על פי תכנית עבודתם, בהתאם למדיניות אותה קבע ראש העיר התואמת את התכנית האסטרטגית "רמלה 2030.

כ-250 מיליון ש"ח לפיתוח, כ-706 מיליון שקלים שוטף וסה"כ כ- 958 מיליון שקלים! כאשר כ- 244 מיליון שקלים הוקצו לחינוך וכ- 114 מיליון ש"ח לרווחה. ראש העיר מיכאל וידל: רמלה מצויה בתנופת פיתוח אדירה. בתקציב 2023 יושם דגש על המשך שדרוג מערכת החינוך תוך עלייה בהשקעה פר תלמיד, ניקיון העיר, הגברת הביטחון האישי, יותר תרבות, יותר תיירות, שמירה על איכות הסביבה ופיתוח העיר ותשתיותיה כיאה לעיר עולם.

בסקירת התקציב אותה העניק ראש העיר לחברי המועצה ובשידור חי לתושבי העיר הוסיף: "מדובר בתקציב מאוזן ואחראי שנבנה בשמרנות. התקציב משקף למעשה את תכניות העבודה העירוניות לשנת 2023 ואת תנופת הפיתוח בה מצויה רמלה בימים אלו. תקציב 2023 משקף את הזינוק של רמלה בשדרוג איכות השירות לתושב, השקעות בקידום מערכת החינוך, רווחה, הרחבה ובניית מוסדות חינוך, שדרוג מערך התרבות, ניקיון, חזות ומראה העיר, שדרוג הביטחון שדרוג מערך התיירות – אתריה ההיסטוריים של העיר ובריכת הקשתות, שמירה על איכות הסביבה, המשך פיתוח ואכלוס שכונת "נאות שמיר", תחילת עבודות בשכונת נאות עובדיה, פיתוח ובניית מסלולי אופניים, הקמת פארק רמלה, מרכז וטרינרי ועוד. בבסיס התקציב עומד פיתוח החוסן החברתי והכלכלי של העיר, הפיכתה למוקד ביקוש ומשיכת אוכלוסייה צעירה, עיר מובילה במצוינות וחינוך, חיזוק הביטחון האישי , מיתוג העיר כמטרופולין תרבות , פנאי ויצירת תעסוקה איכותית".

במסגרת ישיבת המועצה הודה ראש העיר, למנכ"ל העירייה , גזברית העירייה ולכל צוות הגזברות, לחברי המועצה ומנהלי המחלקות והאגפים על תרומתם להכנת התקציב העירוני. בהתאם לנוהל עם אישור המועצה, הועבר תקציב העירייה לאישור משרד הפנים.

לחצו לצפייה במצגת שהוצגה בישיבת מועצה