תחנת ניטור אוויר בשכונת קריית האומנים


תחנת ניטור אוויר קבועה עומדת בשכונת קריית האומנים ברמלה, התחנה ממוקמת מאחורי בית הכנסת חזון עובדיה מודדת את ריכוז החלקיקים הנשימים באוויר (אבק), תחמוצות חנקן ותחמוצות גופרית ומשדרת את הנתונים באופן מקוון ורציף לאתר האינטרנט של מערך ניטור האוויר של המשרד להגנת הסביבה. (חפשו בגוגל "ניטור אוויר בישראל" או הכנסו לאתר https://www.svivaaqm.net)
שם התחנה באתר – רמלה, שכונת האומנים.
התחנה הוקמה בשנת 2021 לאחר תקופה ארוכה בה ראש העיריה דרש מהמשרד להגנת הסביבה לחייב את מפעל נשר להקים תחנה ניטור אוויר קבועה בעיר רמלה.

 

10253