כח אדם
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
52/22 סייר/ת מאבטח/ת מוסדות חינוך וגני ילדים חיצוני 21/09/2022 13/10/2022
55/22 כלכלנ/ית לאגף ההנדסה חיצוני 21/09/2022 13/10/2022
53/22 כלכלנ/ית לאגף החינוך חיצוני 21/09/2022 13/10/2022
54/22 ממונה בטיחות ונגישות עירוני (סגן מנהל אגף שירות) חיצוני 21/09/2022 13/10/2022
49/22 סגנ/ית מנהל/ת אגף תכנון ועיצוב אורבני חיצוני 15/09/2022 06/10/2022
51/22 עובד/ת סוציאלי/ת מנהל/ת מרכז עוצמה חיצוני 15/09/2022 06/10/2022
50/22 פסיכולוג/ית מומחה חיצוני 15/09/2022 06/10/2022
48/22 רכז/ת תעסוקה לאגף הרווחה חיצוני 15/09/2022 06/10/2022
טופס הגשת מועמדות למכרז כוח אדם פנימי/חיצוני

עבור לארכיון המכרזים