דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 51/2023-15 ועדת התקשרויות - 24/12/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 56/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 18/12/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 56/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 18/12/2023
פרוטוקול ועדת רווחה מס' 02/2023-15 18/12/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 50/2023-15 ועדת התקשרויות - 12/12/2023
ובלאי מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -55/2023 פטור ממכרז -ו 12/12/2023
ובלאי מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -55/2023 פטור ממכרז -ו 12/12/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 41/2023-15 12/12/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 49/2023-15 ועדת התקשרויות - 06/12/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 40/2023-15 05/12/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 40/2023-15 05/12/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 54/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 29/11/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 54/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 29/11/2023
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין שהתקיימה ביום שני יד' כסלו תשפ"ד 27/11/2023
ישיבת המועצה מן המניין מס' 10.2023-15 27/11/2023
ישיבת המועצה מן המניין מס' 10.2023-15 27/11/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 48/2023-15 ועדת התקשרויות - 21/11/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 53/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 21/11/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 53/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 21/11/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 39/2023-15 21/11/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 39/2023-15 21/11/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 52 פטור ממכרז -ו 14/11/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 52 פטור ממכרז -ו 14/11/2023
פרוטוקול כספים מס' 06.2023-15 13/11/2023
פרוטוקול כספים מס' 06.2023-15 13/11/2023
ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 47 כרזים משותפים -עדת התקשרויות 09/11/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 51 ממכרז פטור -ועדת התקשרויות 09/11/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 51 ממכרז פטור -ועדת התקשרויות 09/11/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 38/2023-15 09/11/2023
ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 46 כרזים משותפים -ועדת התקשרויות 31/10/2023
בלאי מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 50 פטור ממכרז -ו 31/10/2023
בלאי מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 50 פטור ממכרז -ו 31/10/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 37/2023-15 31/10/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 37/2023-15 31/10/2023
ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 45 כרזים משותפים - ועדת התקשרויות 25/10/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 49 ממכרז פטור -ועדת התקשרויות 25/10/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 49 ממכרז פטור -ועדת התקשרויות 25/10/2023
מס' ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 44 כרזים משותפים -עדת התקשרויות 17/10/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 47 ממכרזפטור -ו 17/10/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 47 ממכרזפטור -ו 17/10/2023
מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 48 פטור ממכרז -ו 17/10/2023
מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 48 פטור ממכרז -ו 17/10/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 36/2023-15 17/10/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 36/2023-15 17/10/2023
פרוטוקול ועדת תרומות מס' 04.2023-15 16/10/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/202364 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות 15/10/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/202364 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות 15/10/2023
בלאי מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 45 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות 10/10/2023
בלאי מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 45 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות 10/10/2023
ובלאי מס 'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 43 כרזים משותפים -עדת התקשרויות 28/09/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/202344 פטור ממכרז -ו 28/09/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/202344 פטור ממכרז -ו 28/09/2023
בלאי מס' ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 42 כרזים משותפים -עדת התקשרויות 19/09/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -43/2023 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות 19/09/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 35/2023-15 19/09/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 34/2023-15 18/09/2023
ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 41 כרזים משותפים -ועדת התקשרויות 12/09/2023
ובלאי מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -42/2023 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות 12/09/2023
ובלאי מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -42/2023 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות 12/09/2023
'ועדת רכש פרוטוקול 15 -/2023 40 כרזים משותפים -עדת התקשרויות ו 05/09/2023
ובלאי מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -41/2023 ממכרזפטור -ו 05/09/2023
ובלאי מס'ועדת רכש פרוטוקול 15 -41/2023 ממכרזפטור -ו 05/09/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 33/2023-15 05/09/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 33/2023-15 05/09/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 32/2023-15 03/09/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 40/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 31/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 40/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 31/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 39/2023-15 ועדת התקשרויות - 29/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 39/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 29/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 39/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 29/08/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 31/2023-15 29/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 38/2023-15 ועדת התקשרויות - 23/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 37/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 23/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 38/2023-15 ועדת התקשרויות - פטור ממכרז 23/08/2023
פרוטוקול ועדת תרומות מס' 03.2023-15 17/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 37/2023-15 ועדת התקשרויות - 16/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 36/2023-15 ועדת התקשרויות- פטור ממכרז 16/08/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 30/2023-15 16/08/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 07.2023-15 14/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 35/2023-15 08/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 36/2023-15 ועדת התקשרויות 08/08/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 29/2023-15 08/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 30/2023-15 03/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 34/2023-15 03/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 35/2023-15 03/08/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 28/2023-15 03/08/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 34/2023-15 02/08/2023
פרוטוקול כספים מס' 05.2023-15 31/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 33/2023-15 30/07/2023
פרוטוקול ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 03/2023-15 30/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 33/2023-15 26/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 32/2023-15 25/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 32/2023-15 25/07/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 27/2023-15 25/07/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 07/2023-15 24/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 31/2023-15 23/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 31/2023-15 18/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 31/2023-15 18/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 30/2023-15 18/07/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 26/2023-15 18/07/2023
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 02.2023-15 16/07/2023
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 02.2023-15 16/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 29/2023-15 11/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 29/2023-15 11/07/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 25/2023-15 11/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 27/2023-15 04/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 26/2023-15 04/07/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 06/2023-15 04/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 28/2023-15 04/07/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 24/2023-15 04/07/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 23/2023-15 02/07/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 26/2023-15 28/06/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 27/2023-15 28/06/2023
פרוטוקול הוועדה לקידום מעמד הילד ובני נוער מס' 1/2023-15 28/06/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 25/2023-15 27/06/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 26/2023-15 25/06/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 22/2023-15 22/06/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 25/2023-15 20/06/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 21/2023-15 20/06/2023
ועדת קליטה ועלייה מס' 02.2023-15 20/06/2023
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 02.2023-15 15/06/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 24/2023-15 14/06/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 20/2023-15 14/06/2023
פרוטוקול ועדת תרומותמס' 02.2023-15 08/06/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 18/2023-15 08/06/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 23/2023-15 06/06/2023
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה )2005( בע"מ מס' 1/2023-15 06/06/2023
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה )2005( בע"מ מס' 1/2023-15 06/06/2023
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה )2005( בע"מ מס' 1/2023-15 06/06/2023
פרוטוקול דירקטוריון החברה למימון רמלה )2005( בע"מ מס' 1/2023-15 06/06/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 06.2023-15 05/06/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 05.2023-15 05/06/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 17/2023-15 31/05/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 19/2023-15 31/05/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 05/2023-15 30/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 20/2023-15 30/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 22/2023-15 30/05/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 16/2023-15 30/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 21/2023-15 28/05/2023
פרוטוקול ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 02/2023-15 24/05/2023
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 05/2023-15 24/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 19/2023-15 23/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 20/2023-15 23/05/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 15/2023-15 23/05/2023
פרוטוקול כספים מס' 04.2023-15 22/05/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 14/2023-15 17/05/2023
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' 1/2023-15 16/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 18/2023-15 16/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 19/2023-15 16/05/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 13/2023-15 16/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 18/2023-15 14/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 17/2023-15 09/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 17/2023-15 09/05/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 04/2023-15 04/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 16/2023-15 02/05/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 16/2023-15 02/05/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 11/2023-15 02/05/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 12/2023-15 01/05/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 02/2023-15 27/04/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 15/2023-15 24/04/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 15/2023-15 24/04/2023
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 04/2023-15 23/04/2023
פרוטוקול הנחות באגרות פיתוח מס' 1/2023-15 19/04/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 14/2023-15 18/04/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 14/2023-15 18/04/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 10/2023-15 18/04/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 13/2023-15 04/04/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 13/2023-15 04/04/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 04.2023-15 03/04/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 12/2023-15 28/03/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 12/2023-15 28/03/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 09/2023-15 28/03/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 8/2023-15 28/03/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 11/2023-15 26/03/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 7/2023-15 22/03/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 11/2023-15 21/03/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 10/2023-15 21/03/2023
פרוטוקול כספים מס' 03.2023-15 20/03/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 09/2023-15 20/03/2023
פרוטוקול ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' 01.2023-15 20/03/2023
פרוטוקול ועדת תרבות אירועים וספורט מס' 01.2023-15 15/03/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 03/2023-15 14/03/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 10/2023-15 14/03/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 08/2023-15 14/03/2023
ועדת קליטה ועלייה מס' 01.2023-15 13/03/2023
פרוטוקול ועדת השלושה מס' 06/2023-15 02/03/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 09/2023-15 28/02/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 03.2023-15 23/02/2023
ועדת תרומות מס' 01/2023-15 21/02/2023
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 01.2023-15 21/02/2023
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 03/2023-15 21/02/2023
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 01.2023-15 21/02/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 02.2023-15 20/02/2023
פרוטוקול הנהלה מס' 01/2023-15 14/02/2023
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 7 14/02/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 08/2023-15 14/02/2023
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 02/2023-15 08/02/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 07/2023-15 07/02/2023
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 6 06/02/2023
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 06/02/2023
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 5 02/02/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 06/2023-15 02/02/2023
ועדת השלושה מס' 05/2023-15 02/02/2023
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 4 30/01/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 05/2023-15 30/01/2023
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 01/2023-15 29/01/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 04/2023-15 26/01/2023
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 012023-15 25/01/2023
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 01.2023-15 23/01/2023
פרוטוקול ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 01/2023-15 19/01/2023
ועדת השלושה מס' 04/2023-15 18/01/2023
ועדת השלושה מס' 03/2023-15 18/01/2023
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 01.2023-15 18/01/2023
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 01.2023-15 18/01/2023
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 3 17/01/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 03/2023-15 17/01/2023
פרוטוקול ועדת חינוך מס' 02.2023-15 16/01/2023
פרוטוקול ועדת רווחה מס' 01/2023-15 16/01/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 2/2023-15 11/01/2023
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 2 10/01/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 02/2023-15 10/01/2023
ועדת השלושה מס' 02/2023-15 10/01/2023
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 09/01/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 1/2023-15 05/01/2023
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 1 03/01/2023
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 01/2023-15 03/01/2023
ועדת השלושה מס' 01/2023-15 02/01/2023
ועדת קליטה עירונית 15 -04/2022 28/12/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 44 27/12/2022
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 3/2022-15 27/12/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 15.2022-15 26/12/2022
ועדת תרומות מס' 06/2022-15 22/12/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 43 20/12/2022
ועדת השלושה מס' 81.2022-15 20/12/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 11 15/12/2022
ועדת השלושה מס' 79.2022-15 14/12/2022
ועדת השלושה מס' 80.2022-15 14/12/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 42 13/12/2022
ועדת השלושה מס' 78.2022-15 12/12/2022
ועדת השלושה מס' 77.2022-15 12/12/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 10 11/12/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 11/12/2022
ועדת השלושה מס' 75.2022-15 06/12/2022
ועדת השלושה מס' 76.2022-15 06/12/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 41 05/12/2022
אמות מידה לתמיכה כספית באגודות הספורט ברמלה 2023 01/12/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 40 29/11/2022
ועדת השלושה מס' 73.2022-15 29/11/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 14.2022-15 28/11/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 13.2022-15 28/11/2022
ועדת השלושה מס' 74.2022-15 28/11/2022
ועדת תרומות מס' 05/2022-15 22/11/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 39 22/11/2022
ועדת השלושה מס' 72.2022-15 22/11/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 9 16/11/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 5/2022-15 15/11/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 38 15/11/2022
ועדת השלושה מס' 71.2022-15 15/11/2022
ועדת השלושה מס' 70.2022-15 08/11/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 37 07/11/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 11.2022-15 31/10/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 12.2022-15 31/10/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 06/2022-15 30/10/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 66/2022-15 24/10/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 65/2022-15 24/10/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 36 24/10/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 64/2022-15 20/10/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 63/2022-15 18/10/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 4/2022-15 18/10/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 18/10/2022
ועדת השלושה מס' 69.2022-15 18/10/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 62/2022-15 06/10/2022
ועדת השלושה מס' 68.2022-15 06/10/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 61/2022-15 03/10/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 60/2022-15 03/10/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 35 03/10/2022
ועדת השלושה מס' 67.2022-15 03/10/2022
ועדת קליטה עירונית 15 -02/2022 28/09/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 59/2022-15 21/09/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 58/2022-15 19/09/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 57/2022-15 19/09/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 34 19/09/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 56/2022-15 14/09/2022
ועדת השלושה מס' 66.2022-15 11/09/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5/2022-15 08/09/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 55/2022-15 06/09/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 54/2022-15 06/09/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 33 06/09/2022
ועדת השלושה מס' 65.2022-15 05/09/2022
ועדת תרומות מס' 04/2022-15 04/09/2022
ועדת השלושה מס' 64.2022-15 28/08/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 53/2022-15 24/08/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 52/2022-15 24/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 32 24/08/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 09.2022-15 22/08/2022
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס' 2 17/08/2022
פרוטוקול ועדת החינוך מס' 1 16/08/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 51/2022-15 16/08/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 50/2022-15 16/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 30 15/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 31 15/08/2022
ועדת השלושה מס' 63.2022-15 14/08/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 3/2022-15 10/08/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 49/2022-15 10/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 29 10/08/2022
ועדת השלושה מס' 62.2022-15 10/08/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 7 09/08/2022
ועדת השלושה מס' 60.2022-15 09/08/2022
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 2/2022-15 08/08/2022
ועדת השלושה מס' 59.2022-15 08/08/2022
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 1 04/08/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 48/2022-15 31/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 28 31/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 27 31/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 26 31/07/2022
ועדת השלושה מס' 61.2022-15 31/07/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 08.2022-15 25/07/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 22/07/2022
ועדת תרומות מס' 03/2022-15 21/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 25 19/07/2022
ועדת השלושה מס' 56.2022-15 19/07/2022
ועדת השלושה מס' 54.2022-15 19/07/2022
ועדת השלושה מס' 55.2022-15 19/07/2022
ועדת השלושה מס' 58.2022-15 19/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 24 18/07/2022
ועדת השלושה מס' 57.2022-15 18/07/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4/2022-15 14/07/2022
פרוטוקול ועדת חירום מס' 2 13/07/2022
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 4 13/07/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 07.2022-15 12/07/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 46/2022-15 11/07/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 47/2022-15 11/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 23 11/07/2022
ועדת השלושה מס' 53.2022-15 11/07/2022
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 1 05/07/2022
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 2/2022-15 05/07/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 45/2022-15 04/07/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 44/2022-15 04/07/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 22 04/07/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 43/2022-15 29/06/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 42/2022-15 29/06/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 2/2022-15 27/06/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 05.2022-15 27/06/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 06.2022-15 27/06/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 21 27/06/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 41/2022-15 23/06/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 40/2022-15 23/06/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 20 23/06/2022
ועדת השלושה מס' 49.2022-15 23/06/2022
ועדת השלושה מס' 50.2022-15 23/06/2022
ועדת השלושה מס' 47.2022-15 23/06/2022
ועדת השלושה מס' 48.2022-15 23/06/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 19 22/06/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3/2022-15 21/06/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 39/2022-15 20/06/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 38/2022-15 14/06/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 18 14/06/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 17 14/06/2022
ועדת השלושה מס' 46.2022-15 14/06/2022
ועדת השלושה מס' 45.2022-15 14/06/2022
ועדת השלושה מס' 44.2022-15 14/06/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 13/06/2022
פרוטוקול הנהלה מס' 2/2022-15 13/06/2022
ועדת השלושה מס' 42.2022-15 12/06/2022
ועדת השלושה מס' 43.2022-15 12/06/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 36/2022-15 07/06/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 37/2022-15 07/06/2022
ועדת השלושה מס' 41.2022-15 07/06/2022
ועדת השלושה מס' 52.2022-15 03/06/2022
ועדת השלושה מס' 51.2022-15 03/06/2022
ועדת השלושה מס' 40.2022-15 02/06/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 35/2022-15 29/05/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 34/2022-15 29/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 16 29/05/2022
ועדת השלושה מס' 36.2022-15 29/05/2022
ועדת השלושה מס' 35.2022-15 29/05/2022
ועדת השלושה מס' 39.2022-15 29/05/2022
ועדת השלושה מס' 38.2022-15 29/05/2022
ועדת השלושה מס' 37.2022-15 29/05/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 33/2022-15 25/05/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 32/2022-15 22/05/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 31/2022-15 18/05/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 30/2022-15 18/05/2022
ועדת השלושה מס' 34.2022-15 18/05/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 03.2022-15 16/05/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 04.2022-15 16/05/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 10.2022-15 16/05/2022
ועדת השלושה מס' 30.2022-15 12/05/2022
ועדת השלושה מס' 33.2022-15 12/05/2022
ועדת השלושה מס' 32.2022-15 12/05/2022
ועדת השלושה מס' 31.2022-15 12/05/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 29/2022-15 10/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 15 10/05/2022
ועדת קליטה עירונית 15 -01/2022 10/05/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 28/2022-15 09/05/2022
ועדת תרומות מס' 02/2022-15 09/05/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 27/2022-15 03/05/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 14 03/05/2022
ועדת השלושה מס' 29.2022-15 28/04/2022
ועדת השלושה מס' 28.2022-15 27/04/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 26/2022-15 26/04/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 25/2022-15 25/04/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 13 25/04/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 12/04/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2/2022-15 11/04/2022
ועדת השלושה מס' 27.2022-15 11/04/2022
ועדת השלושה מס' 26.2022-15 06/04/2022
ועדת השלושה מס' 25.2022-15 06/04/2022
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 2 04/04/2022
ועדת השלושה מס' 24.2022-15 03/04/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 23/2022-15 29/03/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 24/2022-15 29/03/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 11 27/03/2022
ועדת השלושה מס' 23.2022-15 27/03/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 22/2022-15 23/03/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 12 22/03/2022
ועדת תרומות מס' 01/2022-15 20/03/2022
ועדת השלושה מס' 22.2022-15 20/03/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 10 14/03/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 21/2022-15 14/03/2022
ועדת השלושה מס' 21.2022-15 14/03/2022
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 1/2022-15 13/03/2022
ועדת השלושה מס' 20.2022-15 13/03/2022
ועדת השלושה מס' 19.2022-15 10/03/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 09/03/2022
ועדת השלושה מס' 18.2022-15 09/03/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 9 08/03/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 20/2022-15 08/03/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 19/2022-15 08/03/2022
ועדת השלושה מס' 17.2022-15 07/03/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 18/2022-15 03/03/2022
ועדת השלושה מס' 16.2022-15 03/03/2022
ועדת השלושה מס' 14.2022-15 28/02/2022
ועדת השלושה מס' 15.2022-15 28/02/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 17/2022-15 24/02/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 16/2022-15 22/02/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 15/2022-15 22/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 8 22/02/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 02.2022-15 21/02/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 14/2022-15 17/02/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 13/2022-15 16/02/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 09/02/2022
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס' 1 09/02/2022
פרוטוקול הנהלה מס' 1/2022-15 09/02/2022
פרוטוקול ועדת אירועים וחגיגות מס' 1 08/02/2022
פרוטוקול ועדת חירום מס' 1 08/02/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 12/2022-15 08/02/2022
ועדת השלושה מס' 13.2022-15 08/02/2022
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1/2022-15 06/02/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 11/2022-15 03/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 7 03/02/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 6 03/02/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 10/2022-15 26/01/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 9/2022-15 26/01/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 5 26/01/2022
ועדת השלושה מס' 11.2022-15 26/01/2022
ועדת השלושה מס' 10.2022-15 26/01/2022
ועדת השלושה מס' 12.2022-15 26/01/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 4 24/01/2022
ועדת השלושה מס' 09.2022-15 24/01/2022
ועדת השלושה מס' 7.2022-15 23/01/2022
ועדת השלושה מס' 6.2022-15 23/01/2022
ועדת השלושה מס' 8.2022-15 23/01/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 8/2022-15 18/01/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 7/2022-15 18/01/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 3 18/01/2022
ועדת השלושה מס' 5.2022-15 18/01/2022
ועדת השלושה מס' 4.2022-15 18/01/2022
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 01.2022-15 17/01/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 5/2022-15 12/01/2022
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 1/2022-15 11/01/2022
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 1 11/01/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 6/2022-15 11/01/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 4/2022-15 11/01/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 2 11/01/2022
ועדת השלושה מס' 3.2022-15 11/01/2022
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 1/2022-15 10/01/2022
ועדת השלושה מס' 2.2022-15 10/01/2022
ועדת השלושה מס' 1.2022-15 06/01/2022
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 05/01/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 2/2022-15 02/01/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 2/2022-15 02/01/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 1/2022-15 02/01/2022
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 3/2022-15 02/01/2022
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 1 02/01/2022
פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 2021 31/12/2021
פירוט תשלומי תמיכות לעמותות ספורט בשנת 2021 31/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 45 30/12/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 13.2021-15 27/12/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 14.2021-15 27/12/2021
ועדת תרומות מס' 06/2021-15 21/12/2021
ועדת תרומות מס' 07/2021-15 21/12/2021
פרוטוקול ועדת החינוך מס' 4 21/12/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 77/2021-15 21/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 44 21/12/2021
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 3/2021-15 19/12/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 76/2021-15 14/12/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 75/2021-15 14/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 43 14/12/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 10 13/12/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 74/2021-15 08/12/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 42 08/12/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 6 03/12/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 73/2021-15 01/12/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 12.2021-15 29/11/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 72/2021-15 29/11/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 70/2021-15 25/11/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 71/2021-15 25/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 41 25/11/2021
ועדת תרומות מס' 04/2021-15 23/11/2021
ועדת תרומות מס' 05/2021-15 23/11/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 5 17/11/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 69/2021-15 16/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 40 16/11/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 5/2021-15 15/11/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 9 15/11/2021
פרוטוקול הנהלה מס' 6/2021-15 15/11/2021
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 2 14/11/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8/2021-15 09/11/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 68/2021-15 09/11/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 67/2021-15 09/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 39 09/11/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 3/2021-15 07/11/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 66/2021-15 02/11/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 38 02/11/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 64/2021-15 26/10/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 65/2021-15 26/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 37 26/10/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 10.2021-15 25/10/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 11.2021-15 25/10/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 62/2021-15 20/10/2021
ועדת תרומות מס' 03/2021-15 19/10/2021
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס' 2 19/10/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 63/2021-15 19/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 36 19/10/2021
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' 2/2021-15 17/10/2021
פרוטוקול הנהלה מס' 5/2021-15 12/10/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 8 12/10/2021
פרוטוקול ועדת אירועים וחגיגות מס' 2 10/10/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 61/2021-15 05/10/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 35 05/10/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 7/2021-15 04/10/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 60/2021-15 19/09/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 59/2021-15 14/09/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 34 14/09/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 57/2021-15 09/09/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 58/2021-15 09/09/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 33 09/09/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 56/2021-15 31/08/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 32 31/08/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 31 30/08/2021
פרוטוקול ועדת החינוך מס' 3 29/08/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 09.2021-15 23/08/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 4 22/08/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 54/2021-15 18/08/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 55/2021-15 18/08/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 30 18/08/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 3/2021-15 11/08/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 2/2021-15 (תבחינים לשנת 2022) 11/08/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 7 10/08/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 29 10/08/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 53/2021-15 08/08/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 51/2021-15 03/08/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 52/2021-15 03/08/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 28 03/08/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 6/2021-15 27/07/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 49/2021-15 27/07/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 50/2021-15 27/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 27 27/07/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 08.2021-15 26/07/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 48/2021-15 25/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 26 25/07/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 47/2021-15 20/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 25 15/07/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 6 14/07/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 46/2021-15 13/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 24 13/07/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 44/2021-15 12/07/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 45/2021-15 11/07/2021
פרוטוקול ועדת החינוך מס' 2 07/07/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 43/2021-15 01/07/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 23 01/07/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 42/2021-15 29/06/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 22 29/06/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 06.2021-15 28/06/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 07.2021-15 28/06/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 3 22/06/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 40/2021-15 22/06/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 20 22/06/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 21 22/06/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 41/2021-15 21/06/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 39/2021-15 20/06/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 5 15/06/2021
פרוטוקול הנהלה מס' 4/2021-15 15/06/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4/2021-15 14/06/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5/2021-15 14/06/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 19 14/06/2021
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה 2-2021-15 13/06/2021
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 2/2020-15 13/06/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 38/2021-15 10/06/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 37/2021-15 10/06/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 18 10/06/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 36/2021-15 09/06/2021
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס' 1 08/06/2021
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' 1/2021-15 08/06/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 35/2021-15 03/06/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 34/2021-15 01/06/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 17 01/06/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 16 25/05/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 33/2021-15 24/05/2021
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 14/2021-15 23/05/2021
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 14/2021-15 23/05/2021
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 1 19/05/2021
ועדת תרומות מס' 02/2021-15 11/05/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 31/2021-15 11/05/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 32/2021-15 11/05/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 11/05/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 15 11/05/2021
פרוטוקול הנהלה מס' 3/2021-15 11/05/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 29/2021-15 27/04/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 30/2021-15 27/04/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 14 27/04/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 05.2021-15 26/04/2021
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 1/2021-15 26/04/2021
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 13/2021-15 25/04/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 24/2021-15 21/04/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 28/2021-15 19/04/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 13 19/04/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2/2021-15 18/04/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3/2021-15 18/04/2021
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 11/2021-15 18/04/2021
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 12/2021-15 18/04/2021
פרוטוקול ועדת החינוך מס' 1 18/04/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 27/2021-15 12/04/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 11/04/2021
פרוטוקול הנהלה מס' 2/2021-15 11/04/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 11 07/04/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 26/2021-15 07/04/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 12 07/04/2021
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 09/2021-15 06/04/2021
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 10/2021-15 06/04/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 2 04/04/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 25/2021-15 21/03/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 10 16/03/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 23/2021-15 16/03/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 22/2021-15 10/03/2021
ועדת תרומות מס' 01/2021-15 09/03/2021
פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 08/2021-15 09/03/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 9 09/03/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 21/2021-15 09/03/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 8 03/03/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 19/2021-151 03/03/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 20/2021-15 03/03/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 7 23/02/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 17/2021-15 23/02/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 18/2021-15 23/02/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 03.2021-15 22/02/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 04.2021-15 22/02/2021
7.21 21/02/2021
פרוטוקול ועדת אירועים וחגיגות מס' 1 21/02/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 16/2021-15 16/02/2021
פרוטוקול הנהלה מס' 1/2021-15 16/02/2021
6.21 15/02/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 2/2021-15 14/02/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 15/2021-15 14/02/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 2 10/02/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 6 09/02/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 12/2021-15 09/02/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 13/2021-15 09/02/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 1/2021-15 08/02/2021
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 1/2020-15 07/02/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 11/2021-15 02/02/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 14/2021-151 02/02/2021
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1/2021-15 01/02/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 10/2021-15 31/01/2021
4.21 26/01/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 5 26/01/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 08/2021-15 26/01/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 09/2021-15 26/01/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 01.2021-15 25/01/2021
פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 02.2021-15 25/01/2021
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 1 24/01/2021
2.21 19/01/2021
3.21 19/01/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 3 19/01/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 4 19/01/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 06/2021-15 19/01/2021
פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 17/01/2021
פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס' 1/2021-15 12/01/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 2 12/01/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 04/2021-15 12/01/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 05/2021-15 12/01/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 03/2021-15 11/01/2021
1.21 10/01/2021
5.21 09/01/2021
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 1 05/01/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 01/2021-15 05/01/2021
פרוטוקול ועדת רכש ובלאי מס' 02/2021-15 05/01/2021
אמות מידה לתמיכה כספית באגודות הספורט ברמלה לשנת 2021 01/01/2021
פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 2020 31/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 75 31/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 74 31/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 52 31/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 73 29/12/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 15 28/12/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 16 28/12/2020
פרוטוקול ועדת החינוך מס' 3 23/12/2020
פרוטוקול הנהלה מס' 7/2020-15 15/12/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 12 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 72 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 51 15/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 71 14/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 69 09/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 70 09/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 50 09/12/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 11/2020-15 09/12/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 6 03/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 48 02/12/2020
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' 2/2020-15 02/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 67 02/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 68 02/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 49 02/12/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 9/2020-15 02/12/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 10/2020-15 02/12/2020
אמות מידה לתמיכה כספית באגודות הספורט ברמלה לשנת 2021 01/12/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 13 30/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 66 25/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 47 25/11/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 23/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 12 22/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 65 22/11/2020
פרוטוקול ועדת כספים מס' 11 20/11/2020
פרוטוקול הנהלה מס' 6/2020-15 17/11/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 5 17/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 63 17/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 64 17/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 46 17/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 45 17/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 5 16/11/2020
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 3/2020-15 16/11/2020
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 3/2020-15 11/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 44 10/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 59 10/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 60 10/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 62 10/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 61 10/11/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8/2020-15 04/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 58 04/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס'57 04/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 43 03/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 11 03/11/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 42 27/10/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 34 27/10/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 33 27/10/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 32 27/10/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 31 27/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 56 27/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 26/10/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 26/10/2020
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס' 4 25/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 55 22/10/2020
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 2 20/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 54 20/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 53 20/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 41 15/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 40 15/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 52 15/10/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 30 13/10/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 29 13/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 10 13/10/2020
פרוטוקול הנהלה מס' 5/2020-15 13/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 39 01/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 50 01/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 51 01/10/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 10 30/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 38 29/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 49 27/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 8 26/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 37 23/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 36 22/09/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 5/2020-15 22/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רווחה מס' 1 22/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 48 22/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 35 21/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 34 15/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 47 15/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 46 15/09/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 28 10/09/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 27 10/09/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 26 10/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 33 09/09/2020
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 2/2020-15 08/09/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 25 06/09/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 24 06/09/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 23 06/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 9 06/09/2020
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' 1/2020-15 06/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 32 02/09/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 45 02/09/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 7/2020-15 01/09/2020
פרוטוקול ועדת החינוך מס' 2 31/08/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 22 30/08/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 21 30/08/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 20 26/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 31 25/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 44 25/08/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 24/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 30 23/08/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 4 19/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 29 18/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 4 18/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 43 18/08/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 19 17/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 42 16/08/2020
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 2/2020-15 12/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת קידום מעמד הילד מס' 2 11/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 9 10/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 7 10/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 28 09/08/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 18 09/08/2020
פרוטוקול ועדת אירועים וחגיגות מס' 2 09/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 40 09/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 41 09/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 27 05/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 39 05/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 26 02/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת מיגור אלימות מס' 1 02/08/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 25 29/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 38 29/07/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 27/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 24 22/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 36 22/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 37 22/07/2020
פרוטוקול ועדת החינוך מס' 1 19/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 8 14/07/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 4/2020-15 14/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 34 14/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 35 14/07/2020
פרוטוקול הנהלה מס' 4/2020-15 13/07/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 3 08/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 32 07/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 23 07/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 22 07/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 33 07/07/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 17 05/07/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 6/2020-15 01/07/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 31 30/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 21 30/06/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 16 30/06/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 29/06/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 29/06/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 2 24/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 30 23/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 29 23/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 20 23/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 28 16/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 27 16/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 19 16/06/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 15 16/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 3 15/06/2020
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס' 3 15/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 7 14/06/2020
פרוטוקול הנהלה מס' 3/2020-15 14/06/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 3/2020-15 10/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 26 09/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 18 09/06/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 14 09/06/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 13 09/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 25 03/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 17 03/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 6 03/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 5 03/06/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 4 03/06/2020
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 1 02/06/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 12 31/05/2020
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 1 31/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 24 27/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 16 27/05/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5/2020-15 27/05/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 11 25/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 23 19/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 15 19/05/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 18/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 6 11/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 1 11/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 2 11/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 22 05/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 14 05/05/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 21 23/04/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 13 23/04/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 5 22/04/2020
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 1/2020-15 22/04/2020
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה 1-2020-15 22/04/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4/2020-15 02/04/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3/2020-15 02/04/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 20 01/04/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 19 01/04/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 18 01/04/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 12 01/04/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 17 23/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 16 23/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 11 23/03/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 22/03/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 10 18/03/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 9 18/03/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 8 18/03/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 7 18/03/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 6 18/03/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 5 18/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 15 17/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 10 17/03/2020
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס' 2 17/03/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 4 15/03/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 2/2020-15 15/03/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 1/2020-15 12/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 14 11/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 9 11/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 08/03/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 3 05/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 13 04/03/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 8 04/03/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 24/02/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 24/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 34 18/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 32 18/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 31 18/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 28 18/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 27 18/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 14 18/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 12 18/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 11 18/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 6 18/02/2020
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 1/2020-15 18/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 10 13/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 7 13/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 5 13/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 3 12/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 2 12/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 1 12/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת קידום מעמד הילד מס' 1 11/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 10/02/2020
פרוטוקול הנהלה מס' 2/2020-15 10/02/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2/2020-15 05/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 9 04/02/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 8 30/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 7 30/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 4 30/01/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 2 22/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 6 21/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 5 21/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 3 21/01/2020
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 20/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 1 19/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 1 19/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 15/01/2020
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס' 1 15/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 4 14/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 3 14/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 2 14/01/2020
פרוטוקול ועדת אירועים וחגיגות מס' 1 12/01/2020
פרוטוקול ועדת פתיחת מעטפות מס' 1 09/01/2020
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1/2020-15 09/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 2 08/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 1 08/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 1 08/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 06/01/2020
פרוטוקול הנהלה מס' 1/2020-15 06/01/2020
תבחינים עבור תמיכות לעמותות דת, נוער וכלליות לשנת 2020 01/01/2020
אמות מידה לתמיכה כספית באגודות הספורט ברמלה לשנת 2020 01/01/2020
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 79 31/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 63 31/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת החינוך מס' 4 31/12/2019
פירוט מציעים שזכו בוועדת התקשרויות לשנת 2019 31/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 78 30/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 77 25/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 76 25/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 62 25/12/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 15 23/12/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 23/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 75 17/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 74 17/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 61 17/12/2019
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 3/2019-15 17/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת מיגור אלימות מס' 3 10/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 9 09/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 73 08/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 72 08/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 60 08/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 59 08/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רווחה מס' 2 08/12/2019
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 3 04/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 58 03/12/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 71 27/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 57 27/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 56 27/11/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 6/2019-15 25/11/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 5/2019-15 25/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 70 24/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 69 24/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 55 24/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 68 19/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 67 19/11/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 4/2019-15 19/11/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 18/11/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 18/11/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8/2019-15 17/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 66 13/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 54 13/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 4 10/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 65 05/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 64 05/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 53 05/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 8 05/11/2019
פרוטוקול הנהלה מס' 7/2019-15 05/11/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 5 31/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 63 30/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 62 30/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 52 30/10/2019
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 2-2019-15 28/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת קידום מעמד הילד מס' 2 27/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 61 23/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 51 23/10/2019
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס' 4 22/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 60 10/10/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 7/2019-15 07/10/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 4 07/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 59 03/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 58 03/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 50 03/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 4 02/10/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 57 24/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 56 24/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 55 24/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 49 24/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 48 24/09/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 23/09/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 23/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 47 22/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 54 16/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 53 16/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 46 16/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 4 16/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 3 16/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת קידום מעמד הילד מס' 1 15/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 45 11/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 52 10/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 51 10/09/2019
פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מס' 3 10/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 7 09/09/2019
פרוטוקול הנהלה מס' 6/2019-15 09/09/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 3/2019-15 09/09/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 2/2019-15 09/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 4 08/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 3 05/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 50 04/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 44 04/09/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 49 28/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 48 28/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 47 28/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 43 28/08/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 6/2019-15 27/08/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 26/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 42 25/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 46 20/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 45 20/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 41 20/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 44 14/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 40 14/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 6 12/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 3 08/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 2 08/08/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5/2019-15 07/08/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4/2019-15 07/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 43 06/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 42 06/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 39 06/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת מיגור אלימות מס' 2 04/08/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 41 30/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 41 30/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 38 30/07/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 29/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 3 28/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת החינוך מס' 3 25/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 36 24/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רווחה מס' 1 23/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 6 17/07/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 3 17/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 2 17/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 39 16/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 38 16/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 35 16/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 5 16/07/2019
פרוטוקול הנהלה מס' 5/2019-15 16/07/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3/2019-15 16/07/2019
פרוטוקול ועדת הועדה להנחות באגרות פיתוח מס' 2 16/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 37 12/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת יקיר העיר מס' 2 08/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 34 04/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 36 02/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 33 02/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 32 02/07/2019
פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מס' 1-2019-15 02/07/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 35 25/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 34 25/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 31 25/06/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 24/06/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 24/06/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 24/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 2 23/06/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות - נוהל יועצים מס' 1/2019-15 20/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 30 18/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 5 18/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 3 18/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 33 11/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 32 11/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 31 11/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 29 11/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 06/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 30 04/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 28 04/06/2019
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 2 03/06/2019
פרוטוקול הנהלה מס' 4/2019-15 02/06/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 29 28/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 28 28/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 27 28/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 27 22/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 26 22/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת החינוך מס' 2 21/05/2019
פרוטוקול ועדת אירועים וחגיגות מס' 1 21/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' 2 19/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 25 14/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 14/05/2019
פרוטוקול הנהלה מס' 3/2019-15 14/05/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2/2019-15 13/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 26 07/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 24 07/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 4 07/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 2 06/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 3 02/05/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 25 30/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 24 28/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת יקיר העיר מס' 1 28/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 23 17/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 23 17/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 22 17/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 22 17/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 21 17/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 20 14/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 21 10/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 20 10/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 19 02/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 19 02/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 2 02/04/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 18 26/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 18 26/03/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 2 25/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 17 20/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 17 20/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 16 17/03/2019
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1/2019-15 14/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 1 13/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת מיגור אלימות מס' 1 12/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 15 07/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 16 06/03/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 14 06/03/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 05/03/2019
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 1 27/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 1 27/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 15 26/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 14 26/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 13 26/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 24/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 1 24/02/2019
פרוטוקול הנהלה מס' 2/2019-15 24/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 2 21/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 30 20/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 27 20/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 13 19/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 12 19/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 12 19/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 11 19/02/2019
פרוטוקול ועדת הועדה להנחות באגרות פיתוח מס' 1 19/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 10 18/02/2019
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 1/2019-15 18/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 11 14/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 10 12/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 9 12/02/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 11/02/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 11/02/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 11/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 1 06/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 9 05/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 8 05/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת החינוך מס' 1 03/02/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 8 29/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 7 29/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 7 29/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 6 29/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 28/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' 1 27/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 6 23/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 5 23/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 1 22/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 5 21/01/2019
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 1 20/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 4 15/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 4 15/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 3 15/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 3 08/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 2 08/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 2 02/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 1 02/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 1 02/01/2019
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 1 02/01/2019
תבחינים עמותות ספורט 2019 01/01/2019
תבחינים לעמותות דת, כלליות ונוער לשנת 2019 01/01/2019
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 30/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 10 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 30/12/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8 26/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 59 25/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 9 19/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 6 19/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 57 13/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 58 12/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 56 05/12/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 03/12/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 57 27/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 55 27/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 54 26/11/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 9 25/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 56 20/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 55 20/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 53 20/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 54 13/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 52 13/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 53 06/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 52 06/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 51 06/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 51 06/11/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 7 05/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 4 05/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 3 05/11/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 50 29/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 49 28/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 49 23/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 48 23/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 48 23/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 47 16/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 47 11/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 46 09/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 46 09/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 45 09/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 6 09/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 45 02/10/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 44 26/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 43 20/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 43 20/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 42 16/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 42 16/09/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 6 13/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 41 12/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 40 12/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 40 05/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 39 05/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 40 03/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 39 03/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 38 03/09/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 37 30/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 36 30/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת בטיחות בדרכים מס' 3 30/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 38 27/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 37 27/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 35 27/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 26/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 26/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 26/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 36 23/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 34 22/08/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 8 22/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 35 21/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 33 20/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 32 15/08/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5 13/08/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 13/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 8 09/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 31 08/08/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 29 29/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 7 29/07/2018
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 29/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 2 29/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 5 26/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 30 24/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 29 19/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 4 18/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 28 17/07/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 7 15/07/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4 05/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 26 04/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 26 04/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 25 03/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 2 02/07/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 6 01/07/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 24 27/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 23 20/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 22 19/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 23 13/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 21 13/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 22 06/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 20 06/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 20 06/06/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 21 30/05/2018
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 1 27/05/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 20 23/05/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 18 23/05/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 22/05/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 5 15/05/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3 10/05/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 17 09/05/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 08/05/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 4 08/05/2018
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 08/05/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 7 06/05/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 16 02/05/2018
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 1 02/05/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 15 25/04/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 5 25/04/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 4 25/04/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 3 11/04/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 18 28/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 16 28/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 15 21/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 14 21/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 11 21/03/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 19/03/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2 19/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 18/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 1 18/03/2018
פרוטוקול ועדת הועדה להנחות באגרות פיתוח מס' 1 15/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 13 13/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת החינוך מס' 1 13/03/2018
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 11/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 3 08/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 12 06/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 10 06/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 11 05/03/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 11 28/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 9 28/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת שמות למקומות ציבוריים מס' 1 26/02/2018
פרוטוקול ועדה לאיכות הסביבה 1/2018-14 25/02/2018
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 24/02/2018
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1 22/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 10 21/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 8 21/02/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 2 18/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 2 15/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 7 14/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 9 05/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 8 05/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 6 05/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 1 04/02/2018
פרוטוקול ועדת ועדת הנחות בארנונה מס' 1 29/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 6 24/01/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 22/01/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 22/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 2 21/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 1 21/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 5 17/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 3 17/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 4 15/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 2 10/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 2 10/01/2018
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 1 10/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 09/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 09/01/2018
פרוטוקול ועדת אירועים וחגיגות מס' 2 08/01/2018
פרוטוקול ועדת אירועים וחגיגות מס' 1 08/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 1 04/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 1 04/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 6 01/01/2018
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 5 01/01/2018
תבחינים לתמיכות עמותות דת וכלליות לשנת 2018 01/01/2018
אמות מידה אגודות ספורט לשנת 2018 01/01/2018
אמות מידה אגודות ספורט לשנת 2018 01/01/2018
תבחינים לתמיכות עמותות דת וכלליות לשנת 2018 01/01/2018
נספח-תמיכות לעמותות ספורט 2018 01/01/2018
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 04/12/2017
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 2 28/11/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 20/11/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 43 31/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 39 31/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 38 31/10/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 30/10/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 30/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 3 30/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 42 24/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 37 24/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 36 24/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 41 17/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 8 16/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 40 03/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 35 03/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 2 03/10/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 39 27/09/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 34 27/09/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 38 19/09/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 33 19/09/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 4 17/09/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 37 13/09/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 36 13/09/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 35 06/09/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 32 05/09/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 05/09/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 34 30/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 31 30/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 3 30/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 33 22/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 30 22/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 7 22/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 4 22/08/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 22/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 32 15/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 29 15/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת בטיחות בדרכים מס' 1 14/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 31 08/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 28 08/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 30 06/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 29 02/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 27 02/08/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 28 25/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 27 18/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 26 18/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 25 16/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 26 11/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 24 11/07/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 10/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 25 04/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 23 04/07/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 24 29/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 23 22/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 22 22/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 22 22/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 3 20/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 21 13/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 21 13/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 20 06/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 20 06/06/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 6 04/06/2017
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 1 29/05/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 24/05/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 24/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 19 23/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 19 23/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 18 16/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 18 16/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 5 14/05/2017
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5 14/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 3 14/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 17 10/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 17 10/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 07/05/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 07/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 2 07/05/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 16 30/04/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 26/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 16 24/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 15 24/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 15 09/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 2 04/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 14 03/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 14 03/04/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 13 30/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 13 28/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 12 28/03/2017
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3 28/03/2017
פרוטוקול ועדת הועדה להנחות באגרות פיתוח מס' 1 26/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 1 26/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 12 22/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 11 22/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תרומות מס' 1 19/03/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 15/03/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 15/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 11 14/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 10 14/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 2 14/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 3 08/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 10 07/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 9 07/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 05/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 1 05/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 9 02/03/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 8 27/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 8 27/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 26/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 7 20/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 7 20/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 6 13/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 5 06/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 5 06/02/2017
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 01/02/2017
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 1 31/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 4 30/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 4 30/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 3 24/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 1 24/01/2017
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2 22/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 3 16/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 15/01/2017
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 15/01/2017
פרוטוקול ועדת אירועים וחגיגות מס' 1 15/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 2 10/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 2 09/01/2017
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1 02/01/2017
אמות מידה אגודות ספורט לשנת 2017 01/01/2017
נספח-תמיכות לעמותות ספורט 2017 01/01/2017
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 57 26/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 56 19/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 55 19/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 54 12/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 54 12/12/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 53 05/12/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 18 30/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 53 28/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 52 28/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 52 21/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 51 21/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 51 14/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 50 14/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 50 07/11/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 49 31/10/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 49 31/10/2016
תבחינים עמותות דת כלליות ונוער לשנת 2016 30/10/2016
תבחינים עמותות דת כלליות ונוער לשנת 2017 30/10/2016
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 1 13/10/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 48 10/10/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 17 06/10/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 16 06/10/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 47 29/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 47 29/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 46 26/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 45 19/09/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 15 14/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 46 12/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 45 12/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 44 12/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 44 05/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 43 05/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 42 05/09/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 43 29/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 41 29/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 42 28/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 40 22/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 40 22/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 39 22/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 39 15/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 38 15/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 38 15/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 37 15/08/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 15/08/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 09/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 37 08/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 36 08/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 35 08/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 34 01/08/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 33 25/07/2016
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 2 24/07/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 34 18/07/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 32 18/07/2016
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 2 03/07/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 28/06/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 11 28/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 30 27/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 29 27/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 33 26/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 32 26/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 31 20/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 28 20/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 30 14/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 27 14/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 7 14/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 28 06/06/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 05/06/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 27 31/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 25 31/05/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 9 24/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 26 23/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 25 23/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 24 23/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 24 23/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 2 23/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 2 18/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 23 15/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 6 15/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 23 09/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 22 09/05/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 8 03/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 21 02/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 21 02/05/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 20 02/05/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 21/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 20 18/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 18 12/04/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 06/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 5 06/04/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 06/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 18 04/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 17 04/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 17 04/04/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 15 28/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 15 21/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 14 21/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 13 21/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 12 15/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 13 07/03/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 01/03/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 12 29/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 10 29/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 11 28/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 1 24/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 10 23/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 9 22/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 9 22/02/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 17/02/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 17/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 8 15/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 8 15/02/2016
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3 09/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 7 08/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 7 08/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 07/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 6 02/02/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 31/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 31/01/2016
פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 31/01/2016
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1 31/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 1 26/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 5 25/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 5 25/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 4 25/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 4 19/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 3 19/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 1 17/01/2016
תבחינים לתמיכות עמותות ספורט - נספח לוועדת תמיכות מקצועית 1-2016-14 17/01/2016
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 13/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 3 12/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 2 12/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 05/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 1 05/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 1 05/01/2016
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 1 05/01/2016
אמות מידה אגודות ספורט 2016 01/01/2016
דו"ח כספי 2015 31/12/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 17 13/12/2015
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 3 13/12/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 20 02/12/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 19 02/12/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 18 02/12/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 5 29/11/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 13 15/11/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 16 09/11/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 17 28/10/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 16 28/10/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 14 28/10/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 15 27/10/2015
פרוטוקול ועדת החברה למימון מס' 2 25/10/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 12 18/10/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 4 18/10/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 14 06/10/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 11 20/09/2015
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 7 06/09/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 13 19/08/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 11 19/08/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 10 19/08/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 10 04/08/2015
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 2 02/08/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 13 19/07/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 12 07/07/2015
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 4 07/07/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 12 24/06/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 10 24/06/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 9 24/06/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 5 21/06/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 8 09/06/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 10 08/06/2015
פרוטוקול ועדת ועדת בטיחות בדרכים מס' 2 28/05/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 3 25/05/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 7 19/05/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 2 19/05/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 9 17/05/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8 17/05/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 11 16/05/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 3 13/05/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 7 11/05/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 04/05/2015
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 3 03/05/2015
פרוטוקול ועדת ועדת משלחות וקשרי חוץ מס' 1 21/04/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 6 31/03/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 31/03/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 6 31/03/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5 30/03/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 5 24/03/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 4 25/02/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 25/02/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 25/02/2015
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 2 25/02/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 3 17/02/2015
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 1 15/02/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 3 10/02/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 2 10/02/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 2 21/01/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 21/01/2015
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 21/01/2015
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 1 19/01/2015
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 1 18/01/2015
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 2 11/01/2015
פרוטוקול ועדת ועדת כספים מס' 1 11/01/2015
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 1 04/01/2015
פרוטוקול ועדת ועדת הנחות בארנונה מס' 6 24/12/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 7 17/12/2014
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 5 15/12/2014
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 7 08/12/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 6 29/10/2014
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 6 28/10/2014
פרוטוקול ועדת ועדת הנחות בארנונה מס' 5 06/10/2014
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 4 22/09/2014
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 3 08/09/2014
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 11 20/08/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 5 20/08/2014
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 2 07/08/2014
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 5 07/07/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 4 30/06/2014
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 2 29/06/2014
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 5 26/06/2014
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 4 26/06/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 27/05/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 14/05/2014
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 3 11/05/2014
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 2 11/05/2014
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 2 11/05/2014
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 1 04/05/2014
פרוטוקול ועדת ועדת הנחות בארנונה מס' 2 08/04/2014
פרוטוקול ועדת הועדה להנחות באגרות פיתוח מס' 1 08/04/2014
פרוטוקול ועדת ועדת בטיחות בדרכים מס' 1 30/03/2014
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4 28/03/2014
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 1 24/03/2014
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 11 04/03/2014
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 4 24/02/2014
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 24/02/2014
פרוטוקול ועדת ועדת קידום מעמד הילד מס' 1 11/02/2014
פרוטוקול ועדת ועדת ביקורת מס' 1 19/01/2014
סיכום ישיבה 14/01/2014
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 20 29/12/2013
פרוטוקול ועדת ועדת הנחות בארנונה מס' 1 26/12/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 3 18/12/2013
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 7 03/12/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 2 27/11/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 19 24/11/2013
פרוטוקול ועדת מועצת העיר מס' 1 12/11/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 16 20/10/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 15 08/10/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 15 02/10/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 12 29/09/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 14 10/09/2013
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 6 26/08/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 36 07/08/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 34 01/08/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 33 01/08/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 33 01/08/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 32 01/08/2013
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 5 29/07/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 31 28/07/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 6 27/07/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 10 24/07/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 9 24/07/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 8 24/07/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 7 23/07/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 29 21/07/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 30 16/07/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 28 15/07/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 27 09/07/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 26 03/07/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 25 27/06/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 5 23/06/2013
פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 4 23/06/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 23 18/06/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - מכרזים משותפים מס' 24 11/06/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 22 06/06/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 21 30/05/2013
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 3 30/05/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 20 23/05/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 19 12/05/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 18 02/05/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 17 23/04/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 16 18/04/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 15 14/04/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 14 04/04/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 13 21/03/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 12 14/03/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 11 12/03/2013
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 10 05/03/2013
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 8 25/12/2012
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 7 18/12/2012
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 5 02/12/2012
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 6 09/10/2012
פרוטוקול ועדת ועדת איכות הסביבה מס' 2 02/09/2012
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 4 24/07/2012
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 2 08/05/2012
פרוטוקול ועדת ועדת משנה לתמיכות מס' 3 02/05/2012
פרוטוקול ועדת ועדת תמיכות מקצועיות מס' 3 22/04/2012
פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס' 1 12/01/2012
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 43 30/11/-0001
פרוטוקול ועדת ועדת רכש ובלאי - הצעות פטורות מס' 70 30/11/-0001
פרוטוקול מליאה מס' 0 30/11/-0001
ועדת קליטה עירונית 15 -03/2022 30/11/-0001