דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרושים סטודנטים לתפקיד נציגי שירות במוקד העירוני 108 כללי חיצוני 03/11/2022 01/01/2023
דרושות סייעות לגני ילדים כללי חיצוני 03/11/2022 01/01/2023

עבור לארכיון דרושים